Ashtaka

Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in Gujarati | માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીસ્તોત્ર

માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીસ્તોત્ર Lyrics in Gujarati:

શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥

વન્દે નીલકલેવરાં ત્રિનયનાંદંષ્ટ્રાકરાલાનનાં,
ઘણ્ટા મર્મશરાવમુણ્ડ ભુજગૈઃ ખટ્વાઙ્ગશૂલાસિભિઃ ।
આરૂઢાષ્ટભુજાં કિરીટરશનાઘોષાદિભિર્ભૂષણૈ –
રાશીર્ષાઙ્ઘ્રિવિટઙ્કિતાં ભગવતીમ્ માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૧॥

મઞ્જીરૈર્મુખરીકૃતાઙ્ઘ્રિયુગલાં સન્ધ્યાભ્રશોણાંબરાં
ચઞ્ચદ્ઘોરકૃપાણપાણિકમલા મુજ્જૃમ્ભિતભ્રૂલતાં ।
સારંભપ્રસરત્સ્ફુલિઙ્ગ નયનામુચ્ચાટ્ટહાસસ્વનૈર્
નિર્ધૂતાખિલસદ્ભયામનુભજે માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૨॥

વન્દે વક્ષસિવૃક્ણદાનવશિરો માલામયં કઞ્ચુકં,
કર્ણે કુઞ્જરકુણ્ડલં કટિતટે ભોગીન્દ્રકાઞ્ચીગુણમ્ ।
હસ્તેદારિકરક્તપઙ્કિલમુખં ધૃત્વા ખલાનાં ભયં,
શિષ્ટાનામભયં ચ યા દિશતિ તાં માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૩॥

સ્મેરાપાઙ્ગવિલોકવિભ્રમરસૈઃ શૂલાદિભિશ્ચાયુધૈઃ –
સાધૂનાં ચ દુરાત્મનાં ચ હૃદયગ્રન્થિંસકૌતૂહલમ્ ।
કૃન્તન્તીમ્ ભુવનત્રયૈકજનનીં વાત્સલ્યવારાન્નિધિં
વન્દેઽસ્મત્ કુલદેવતાં શરણદાં માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૪॥

શુદ્ધાન્તઃકરણસ્ય શમ્ભુચરણાં ભોજેપ્રપન્નાત્મનો,
નિષ્કામસ્ય તપોધનસ્ય, જગતાં શ્રેયોવિધાનાર્થિનઃ ।
માન્ધાતુર્હિતકારિણીં ગિરિસુતા પુત્રીં કૃપાવર્ષિણીં
વન્દે ભક્તપરાયણાં ભગવતીમ્ માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૫॥

કૈલાસાદવતીર્યભાર્ગવવરક્ષોણીગતે પાવન –
ક્ષેત્રેસન્નિહિતાંસદા હરિહરબ્રહ્મ્યાદિભિઃ પૂજિતાં ।
ભક્તાનુગ્રહકાતરાં, સ્થિરચરપ્રાણિવ્રજસ્યામ્બિકાં
માન્ધાતુર્વશવર્તિનીમનુભજે માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૬॥

સંખ્યાતીતભટૈર્વૃતેનરિપુણા સામૂતિરિક્ષોણિપે
નાક્રાન્તસ્યનિજાઙ્ઘ્રિમાત્રશરણસ્યાત્યલ્પસેનાભૃતઃ
પ્રાણંવલ્લુવભૂમિપસ્યતિલશસ્તેષાંશિરચ્છેદનૈ –
રક્ષન્તીમનુકમ્પયાનુકલયે માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૭॥

તુર્યસ્થાનવિહારિણીમશરણાનુદ્ધર્તુમાકાંક્ષિણી –
માર્ષોર્વ્યામવતારિણીં ભૃગુવરક્ષેત્રેસ્થિરાવાસિનીમ્ ।
ભક્તાનામભયઙ્કરીમવિરલોત્સર્પત્ કૃપાનિર્ઝરીં
વાતાધીશ સહોદરીં પરિભજે માન્ધાતૃશૈલેશ્વરીમ્ ॥ ૮॥

Add Comment

Click here to post a comment