Ashtaka

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Bengali

Namayugalashtakam Lyrics in Bengali:

নাময়ুগলাষ্টকম্
অথ শ্রীরাধামাধবয়োর্নাময়ুগলাষ্টকম্ ।
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।
রাধামাধবয়োরেতদ্ বক্ষ্যে নাময়ুগাষ্ট্কম্ ।
রাধাদামোদরৌ পূর্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ ॥ ১॥

বৃষভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী গান্ধর্বাবান্ধবস্তথা ॥ ২॥

নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোরজনশেখরৌ ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভারাধিকাপ্রিয়ৌ ॥ ৩॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতস্তবমালায়াং
শ্রীরাধামাধবয়োর্নাময়ুগাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।