Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Nama Yugala Ashtakam Lyrics in English

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in English

96 Views

Namayugalashtakam Lyrics in English:

atha sriradhamadhavayornamayugalastakam ।
srisriradhakrsnabhyam namah ।
radhamadhavayoretad vaksye namayugastkam ।
radhadamodarau purvam radhikamadhavau tatah ॥ 1॥

vrsabhanukumari ca tatha gopendranandanah ।
govindasya priyasakhi gandharvabandhavastatha ॥ 2॥

nikunjanagarau gosthakisorajanasekharau ।
vrndavanadhipau krsnavallabharadhikapriyau ॥ 3॥

iti srirupagosvamiviracitastavamalayam
sriradhamadhavayornamayugastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *