Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Kannada

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Kannada

26 Views

Namayugalashtakam Lyrics in Kannada:

ನಾಮಯುಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
ಅಥ ಶ್ರೀರಾಧಾಮಾಧವಯೋರ್ನಾಮಯುಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ರಾಧಾಮಾಧವಯೋರೇತದ್ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಾಮಯುಗಾಷ್ಟ್ಕಮ್ ।
ರಾಧಾದಾಮೋದರೌ ಪೂರ್ವಂ ರಾಧಿಕಾಮಾಧವೌ ತತಃ ॥ 1॥

ವೃಷಭಾನುಕುಮಾರೀ ಚ ತಥಾ ಗೋಪೇನ್ದ್ರನನ್ದನಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಸಖೀ ಗಾನ್ಧರ್ವಾಬಾನ್ಧವಸ್ತಥಾ ॥ 2॥

ನಿಕುಂಜನಾಗರೌ ಗೋಷ್ಠಕಿಶೋರಜನಶೇಖರೌ ।
ವೃನ್ದಾವನಾಧಿಪೌ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾರಾಧಿಕಾಪ್ರಿಯೌ ॥ 3॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾಮಾಧವಯೋರ್ನಾಮಯುಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *