Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Narmada Ashtakam Lyrics in English

Narmada Ashtakam Lyrics in English

228 Views

narmadāṣṭakam Lyrics in English:

srinarmade sakala-duhkhahare pavitre
isana-nandini krpakari devi dhanye ।
reve girindra-tanayatanaye vadanye
dharmanuraga-rasike satatam namaste ॥ 1॥

vindhyadrimekalasute viditaprabhave
sante prasantajana-sevitapadapadme ।
bhaktartiharini manohara-divyadhare
somodbhave mayi nidhehi krpakataksam ॥ 2॥

amekaladapara-sindhu-tarangamala
yavad brhad -vimala -vari-visaladhara ।
sarvatra dharmikajana”plutatirthadesa
srinarmada disatu me nijabhaktimisa ॥ 3॥

sarvah sila yadanusangamavapya lola
visvesarupamadhigamya camatkrtangah ।
pujya bhavanti jagatam sa-sura’suranam
tasyai namo’stu satatam girisangajayai ॥ 4॥

yasyastatimubhayatah krtasannivesa
desah samira-jalabindu-krtabhisekah ।
sotkantha-devagana-varnitapunyamalah
sribharatasya gunagauravamudgrnanti ॥ 5॥

svasthyaya sarvavidhaye dhana-dhanya-sidhyai
vrddhiprabhavanidhaye janajagarayai ।
divyavabodhavibhavaya mahesvarayai
bhuyo namo’stu varamanjulamangalayai ॥ 6॥

kalyana-mangala-samujjvala-manjulayai
piyusasara-sarasiruha-rajahamsyai ।
mandakini-kanaka-niraja-pujitayai
stotrarcananyamara-kantaka-kanyakayai ॥ 7॥

syamam mugdhasudha-mayuravadanam ratnojjavalalankrtim
ramam phulla-sahasrapatranayanam hasollasantim sivam ।
vamam bahuvisala-vallivalaya-lolangulipallavam
lalityollasitalakavalikalam srinarmadam bhavaye ॥ 8॥

srinarmadanghri-sarasiruha-rajahamsi
stotrastakavaliriyam kalagitavamsi ।
samvadyate’nudinamekasamam bhajadbhi-
ryaiste bhavanti jagadambikaya’nukampyah ॥ 9॥

kasipithadhinathena sankaracaryabhiksuna ।
krta mahesvarananda-svamina”stam satam mude ॥ 10॥

iti kasipithadhisvara-jagadguru-sankaracarya-svami-
srimahesvarananda-sarasvati-viracitam narmadastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *