Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Nigraha Ashtakam Lyrics in Bengali | নিগ্রহাষ্টকম্

নিগ্রহাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীমদপ্পয়্যদীক্ষিতবিরচিতম্ ।

মার্গে সহায়ং ভগবন্তমেব
বিশ্বস্য বিশ্বাধিক নির্গতোঽস্মি ।
শাস্ত্রং প্রমাণং য়দি সা বিপত্স্যা-
ত্তস্যৈব মন্দো ময়ি য়াং চিকীর্ষেত্ ॥ ১॥

কান্তারে প্রান্তরে বা মদকুশলকৃতৌ সান্তরং সান্তরঙ্গং
মহ্যং দ্রুহ্যন্তমন্তং গময়তু ভগবানন্তকস্যান্তকারী ।
ক্ষিপ্রং বিপ্রাধমস্য ক্ষিপতু তদুদরস্যেব মায়াবিবর্তা
নার্তান্বন্ধূনবন্ধূনিব মম শিশিরাভ্যন্তরান্সন্তনোতু ॥ ২॥

সহস্রং বর্তন্তাং পথিপথি পরে সাহসকৃতং
প্রবর্তন্তাং বাধং ময়ি বিবিধমপ্যারচয়িতুম্ ।
ন লক্ষীকুর্বেঽহং নলিনজলিপি প্রাপ্তমপি তন-
মম স্বামী চামীকরশিখরচাপোঽস্তি পুরতঃ ॥ ৩॥

সঙ্কল্প্য স্থাণুশাস্ত্রপ্রচরণবিহতিঃ স্বেন কার্যা ভুবীতি
শ্মশ্রূণি স্বৈরমশ্রূণ্যপি খলু মহতাং স্পর্ধয়া বর্ধয়ন্তম্ ।
ক্ষুদ্রং বিদ্রাবয়েয়ুর্ঝটিতি বৃষপতিক্রোধনিঃশ্বাসলেশাঃ
শাস্ত্রং শৈলাদিভৃত্যাস্তনুয়ুরখিলভূমণ্ডলব্যাপ্তমেতত্ ॥ ৪॥

ক্বচিদবয়বে দগ্ধুং কশ্চিদ্বলাদনুচিন্তয়ন্
নিরসনমিতো দেশাত্কর্তুং মহেশ্বরমাশ্রিতান্ ।
প্রমথপরিষদ্রোশৈর্দগ্ধাঽখিলাবয়বঃ স্বয়ং
নিরসনমিতো লোকাদেব ক্ষণেন সমশ্নুতাম্ ॥ ৫॥

কালপ্রতীক্ষা নহি তস্য কার্যা
পুলস্ত্যপুত্রাঽঽদিবদন্তকারে ।
ত্বদাশ্রিতদ্রোহকৃতোদ্যমানাং
সদ্যঃ পতেদেব হি মূর্ধ্নি দণ্ডঃ ॥ ৬॥

কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালাং ভসিতমতিসিতং ফালদেশে চ পশ্যন্
নশ্যন্নেব ক্রুধং য়স্তদপহৃতমতিঃ সত্সু কুর্বীত গুর্বীম্ ।
তত্ফালাত্তূর্ণমায়ুর্লিখিতমসুগণং চাপি তত্কণ্ঠদেশাত্
ক্রুদ্ধাস্তে হ্যুদ্ধরেয়ুর্নিজপদকমলাঙ্গুষ্ঠলীলাবিলাসাত্ ॥ ৭॥

সকলভুবনকর্তা সাম্বমূর্তিঃ শিবশ্চেত্
সকলমপি পুরাণং সাগমং চেত্প্রমাণম্ ।
য়দি ভবতি মহত্বং ভস্মরুদ্রাক্ষভাজাং
কিমিতি ন মৃতিরস্মদ্রোহিণঃ স্যাদকাণ্ডে ॥ ৮॥

ইতি শ্রীভারদ্বাজকুলজলধিকৌস্তুভশ্রীমদদ্বৈতবিদ্যাচার্য
শ্রীমদপ্পয়্যদীক্ষিতকৃতং চক্রাঙ্কিতনিগ্রহাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীরস্তু । শুভমস্তু ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top