Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: కృష్ణప్రసాదేన సమస్తశైల సామ్రాజ్యమాప్నోతి చ వైరిణోఽపి । శక్రస్య యః ప్రాప బలిం స సాక్షా- ద్గోవర్ధనో మే దిశతామభీష్టమ్ ॥ ౧॥ స్వప్రేష్ఠహస్తామ్బుజసౌకుమార్య సుఖానుభూతేరతిభూమి వృత్తేః । మహేన్ద్రవజ్రాహతిమప్యజానన్ గోవర్ధనో…

ଶ୍ରୀଗୋଵର୍ଧନାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦେନ ସମସ୍ତଶୈଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାପ୍ନୋତି ଚ ଵୈରିଣୋଽପି । ଶକ୍ରସ୍ୟ ୟଃ ପ୍ରାପ ବଲିଂ ସ ସାକ୍ଷା- ଦ୍ଗୋଵର୍ଧନୋ ମେ ଦିଶତାମଭୀଷ୍ଟମ୍ ॥ ୧॥ ସ୍ଵପ୍ରେଷ୍ଠହସ୍ତାମ୍ବୁଜସୌକୁମାର୍ୟ ସୁଖାନୁଭୂତେରତିଭୂମି ଵୃତ୍ତେଃ । ମହେନ୍ଦ୍ରଵଜ୍ରାହତିମପ୍ୟଜାନନ୍ ଗୋଵର୍ଧନୋ…

ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: കൃഷ്ണപ്രസാദേന സമസ്തശൈല സാംരാജ്യമാപ്നോതി ച വൈരിണോഽപി । ശക്രസ്യ യഃ പ്രാപ ബലിം സ സാക്ഷാ- ദ്ഗോവര്‍ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം ॥ 1॥ സ്വപ്രേഷ്ഠഹസ്താംബുജസൌകുമാര്യ സുഖാനുഭൂതേരതിഭൂമി വൃത്തേഃ । മഹേന്ദ്രവജ്രാഹതിമപ്യജാനന്‍ ഗോവര്‍ധനോ…

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತಶೈಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋಽಪಿ । ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾ- ದ್ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಶತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 1॥ ಸ್ವಪ್ರೇಷ್ಠಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರತಿಭೂಮಿ ವೃತ್ತೇಃ । ಮಹೇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಹತಿಮಪ್ಯಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ…

ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤਸ਼ੈਲ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋऽਪਿ । ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਯਃ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾ- ਦ੍ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਮਭੀਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੧॥ ਸ੍ਵਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰਤਿਭੂਮਿ ਵਤ੍ਤੇਃ । ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮਪ੍ਯਜਾਨਨ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ…

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કૃષ્ણપ્રસાદેન સમસ્તશૈલ સામ્રાજ્યમાપ્નોતિ ચ વૈરિણોઽપિ । શક્રસ્ય યઃ પ્રાપ બલિં સ સાક્ષા- દ્ગોવર્ધનો મે દિશતામભીષ્ટમ્ ॥ ૧॥ સ્વપ્રેષ્ઠહસ્તામ્બુજસૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેરતિભૂમિ વૃત્તેઃ । મહેન્દ્રવજ્રાહતિમપ્યજાનન્ ગોવર્ધનો…

ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாஷ்டகம் 2 Lyrics in Tamil: த்³விதீயம் கோ³வர்த⁴நாஷ்டகம் ஶ்ரீகோ³வர்த⁴நாய நம: । நீலஸ்தம்போ⁴ஜ்ஜ்வலருசிப⁴ரைர்மண்டி³தே பா³ஹுத³ண்டே³ ச²த்ரச்சா²யாம் த³த⁴த³க⁴ரிபோர்லப்³த⁴ஸப்தாஹவாஸ: । தா⁴ராபாதக்³லபிதமநஸாம் ரக்ஷிதா கோ³குலாநாம் க்ருʼஷ்ணப்ரேயாந் ப்ரத²யது ஸதா³ ஶர்ம கோ³வர்த⁴நோ ந: ॥ 1॥ பீ⁴தோ…

శ్రీగోవర్ధనాష్టకమ్ ౨ Lyrics in Telugu: ద్వితీయం గోవర్ధనాష్టకం శ్రీగోవర్ధనాయ నమః । నీలస్తమ్భోజ్జ్వలరుచిభరైర్మణ్డితే బాహుదణ్డే ఛత్రచ్ఛాయాం దధదఘరిపోర్లబ్ధసప్తాహవాసః । ధారాపాతగ్లపితమనసాం రక్షితా గోకులానాం కృష్ణప్రేయాన్ ప్రథయతు సదా శర్మ గోవర్ధనో నః ॥ ౧॥ భీతో…

ଶ୍ରୀଗୋଵର୍ଧନାଷ୍ଟକମ୍ ୨ Lyrics in Oriya: ଦ୍ଵିତୀୟଂ ଗୋଵର୍ଧନାଷ୍ଟକଂ ଶ୍ରୀଗୋଵର୍ଧନାୟ ନମଃ । ନୀଲସ୍ତମ୍ଭୋଜ୍ଜ୍ଵଲରୁଚିଭରୈର୍ମଣ୍ଡିତେ ବାହୁଦଣ୍ଡେ ଛତ୍ରଚ୍ଛାୟାଂ ଦଧଦଘରିପୋର୍ଲବ୍ଧସପ୍ତାହଵାସଃ । ଧାରାପାତଗ୍ଲପିତମନସାଂ ରକ୍ଷିତା ଗୋକୁଲାନାଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରେୟାନ୍ ପ୍ରଥୟତୁ ସଦା ଶର୍ମ ଗୋଵର୍ଧନୋ ନଃ ॥ ୧॥ ଭୀତୋ…

ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം 2 Lyrics in Malayalam: ദ്വിതീയം ഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം ശ്രീഗോവര്‍ധനായ നമഃ । നീലസ്തംഭോജ്ജ്വലരുചിഭരൈര്‍മണ്ഡിതേ ബാഹുദണ്ഡേ ഛത്രച്ഛായാം ദധദഘരിപോര്ലബ്ധസപ്താഹവാസഃ । ധാരാപാതഗ്ലപിതമനസാം രക്ഷിതാ ഗോകുലാനാം കൃഷ്ണപ്രേയാന്‍ പ്രഥയതു സദാ ശര്‍മ ഗോവര്‍ധനോ നഃ ॥ 1॥ ഭീതോ…