Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

ஶ்ரீ ப்⁴ருʼகு³பஞ்சகஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil: த்³விஜேந்த்³ரவம்ஶதாரகம் ஸமஸ்தது:³க²ஹாரகம் த³ரித்³ரதாவிதா³ரகம் ஸ்வத⁴ர்மஸேதுதா⁴ரகம் । ஸதை³வ தே³வநந்தி³தம் ஸமஸ்த ஶாஸ்த்ரபண்டி³தம் ப⁴ஜாமி ப⁴ஸ்மபூ⁴ஷிதம் ஸ்வப⁴ர்க³பா⁴ஸிதம் ப்⁴ருʼகு³ம் ॥ 1॥ விராக³ராக³நிர்ஜ²ரம் நமாமி வை விதா³ம்வரம் பரம்பராரவிந்த³ரேணுஷட்பத³ம் ஸிதாம்பா³ரம் ।…

శ్రీ భృగుపఞ్చకస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: ద్విజేన్ద్రవంశతారకం సమస్తదుఃఖహారకం దరిద్రతావిదారకం స్వధర్మసేతుధారకమ్ । సదైవ దేవనన్దితం సమస్త శాస్త్రపణ్డితం భజామి భస్మభూషితం స్వభర్గభాసితం భృగుమ్ ॥ ౧॥ విరాగరాగనిర్ఝరం నమామి వై విదామ్వరం పరమ్పరారవిన్దరేణుషట్పదం సితామ్బారమ్ ।…

ଶ୍ରୀ ଭୃଗୁପଞ୍ଚକସ୍ତୋତ୍ରମ୍ Lyrics in Oriya: ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ରଵଂଶତାରକଂ ସମସ୍ତଦୁଃଖହାରକଂ ଦରିଦ୍ରତାଵିଦାରକଂ ସ୍ଵଧର୍ମସେତୁଧାରକମ୍ । ସଦୈଵ ଦେଵନନ୍ଦିତଂ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରପଣ୍ଡିତଂ ଭଜାମି ଭସ୍ମଭୂଷିତଂ ସ୍ଵଭର୍ଗଭାସିତଂ ଭୃଗୁମ୍ ॥ ୧॥ ଵିରାଗରାଗନିର୍ଝରଂ ନମାମି ଵୈ ଵିଦାମ୍ଵରଂ ପରମ୍ପରାରଵିନ୍ଦରେଣୁଷଟ୍ପଦଂ ସିତାମ୍ବାରମ୍ ।…

ശ്രീ ഭൃഗുപഞ്ചകസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ദ്വിജേന്ദ്രവംശതാരകം സമസ്തദുഃഖഹാരകം ദരിദ്രതാവിദാരകം സ്വധര്‍മസേതുധാരകം । സദൈവ ദേവനന്ദിതം സമസ്ത ശാസ്ത്രപണ്ഡിതം ഭജാമി ഭസ്മഭൂഷിതം സ്വഭര്‍ഗഭാസിതം ഭൃഗും ॥ 1॥ വിരാഗരാഗനിര്‍ഝരം നമാമി വൈ വിദാംവരം പരമ്പരാരവിന്ദരേണുഷട്പദം സിതാംബാരം ।…

ಶ್ರೀ ಭೃಗುಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರವಂಶತಾರಕಂ ಸಮಸ್ತದುಃಖಹಾರಕಂ ದರಿದ್ರತಾವಿದಾರಕಂ ಸ್ವಧರ್ಮಸೇತುಧಾರಕಮ್ । ಸದೈವ ದೇವನನ್ದಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಪಂಡಿತಂ ಭಜಾಮಿ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಂ ಸ್ವಭರ್ಗಭಾಸಿತಂ ಭೃಗುಮ್ ॥ 1॥ ವಿರಾಗರಾಗನಿರ್ಝರಂ ನಮಾಮಿ ವೈ ವಿದಾಮ್ವರಂ ಪರಮ್ಪರಾರವಿನ್ದರೇಣುಷಟ್ಪದಂ ಸಿತಾಮ್ಬಾರಮ್ ।…

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗੁਪਞ੍ਚਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi : ਦ੍ਵਿਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਂਸ਼ਤਾਰਕਂ ਸਮਸ੍ਤਦੁਃਖਹਾਰਕਂ ਦਰਿਦ੍ਰਤਾਵਿਦਾਰਕਂ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਸੇਤੁਧਾਰਕਮ੍ । ਸਦੈਵ ਦੇਵਨਨ੍ਦਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਣ੍ਡਿਤਂ ਭਜਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੧॥ ਵਿਰਾਗਰਾਗਨਿਰ੍ਝਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੈ ਵਿਦਾਮ੍ਵਰਂ ਪਰਮ੍ਪਰਾਰਵਿਨ੍ਦਰੇਣੁਸ਼ਟ੍ਪਦਂ ਸਿਤਾਮ੍ਬਾਰਮ੍…

શ્રી ભૃગુપઞ્ચકસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati: દ્વિજેન્દ્રવંશતારકં સમસ્તદુઃખહારકં દરિદ્રતાવિદારકં સ્વધર્મસેતુધારકમ્ । સદૈવ દેવનન્દિતં સમસ્ત શાસ્ત્રપણ્ડિતં ભજામિ ભસ્મભૂષિતં સ્વભર્ગભાસિતં ભૃગુમ્ ॥ ૧॥ વિરાગરાગનિર્ઝરં નમામિ વૈ વિદામ્વરં પરમ્પરારવિન્દરેણુષટ્પદં સિતામ્બારમ્ ।…

শ্রী ভৃগুপঞ্চকস্তোত্রম্ Lyrics in Bengali: দ্বিজেন্দ্রবংশতারকং সমস্তদুঃখহারকং দরিদ্রতাবিদারকং স্বধর্মসেতুধারকম্ । সদৈব দেবনন্দিতং সমস্ত শাস্ত্রপণ্ডিতং ভজামি ভস্মভূষিতং স্বভর্গভাসিতং ভৃগুম্ ॥ ১॥ বিরাগরাগনির্ঝরং নমামি বৈ বিদাম্বরং পরম্পরারবিন্দরেণুষট্পদং সিতাম্বারম্ ।…

śrī bhṛgupañcakastotram Lyrics in English: dvijendravamsatarakam samastaduhkhaharakam daridratavidarakam svadharmasetudharakam । sadaiva devananditam samasta sastrapaṇḍitam bhajami bhasmabhusitam svabhargabhasitam bhrgum ॥ 1॥ viragaraganirjharam namami vai vidamvaram parampararavindareṇusatpadam sitambaram ।…

श्री भृगुपञ्चकस्तोत्रम् Lyrics in Hindi: द्विजेन्द्रवंशतारकं समस्तदुःखहारकं दरिद्रताविदारकं स्वधर्मसेतुधारकम् । सदैव देवनन्दितं समस्त शास्त्रपण्डितं भजामि भस्मभूषितं स्वभर्गभासितं भृगुम् ॥ १॥ विरागरागनिर्झरं नमामि वै विदाम्वरं परम्परारविन्दरेणुषट्पदं सिताम्बारम् ।…