Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

śrībālakṛṣṇāṣṭakam 2 Lyrics in English: srikrsnadasakrtam srimannandayasodahrdayasthitabhavatatparo bhagavan । putrikrtanijarupah sa jayati puratah krpalurbalakrsnah ॥ 1॥ kathamapi ringanamakarodanganagatajanugharsanodyuktah । katitatakinkinijalasvanasankitamanasah sada hyaste ॥ 2॥ vikasitapankajanayanah prakatitaharsah sadaiva…

শ্রীবালকৃষ্ণাষ্টকম্ ২ Lyrics in Bengali: শ্রীকৃষ্ণদাসকৃতং শ্রীমন্নন্দয়শোদাহৃদয়স্থিতভাবতত্পরো ভগবান্ । পুত্রীকৃতনিজরূপঃ স জয়তি পুরতঃ কৃপালুর্বালকৃষ্ণঃ ॥ ১॥ কথমপি রিঙ্গণমকরোদঙ্গণগতজানুঘর্ষণোদ্যুক্তঃ । কটিতটকিঙ্কিণিজালস্বনশঙ্কিতমানসঃ সদা হ্যাস্তে ॥ ২॥ বিকসিতপঙ্কজনয়নঃ প্রকটিতহর্ষঃ সদৈব…

શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati: શ્રીકૃષ્ણદાસકૃતં શ્રીમન્નન્દયશોદાહૃદયસ્થિતભાવતત્પરો ભગવાન્ । પુત્રીકૃતનિજરૂપઃ સ જયતિ પુરતઃ કૃપાલુર્બાલકૃષ્ણઃ ॥ ૧॥ કથમપિ રિઙ્ગણમકરોદઙ્ગણગતજાનુઘર્ષણોદ્યુક્તઃ । કટિતટકિઙ્કિણિજાલસ્વનશઙ્કિતમાનસઃ સદા હ્યાસ્તે ॥ ૨॥ વિકસિતપઙ્કજનયનઃ પ્રકટિતહર્ષઃ સદૈવ…

ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਦਾਸਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਨ੍ਦਯਸ਼ੋਦਾਹਦਯਸ੍ਥਿਤਭਾਵਤਤ੍ਪਰੋ ਭਗਵਾਨ੍ । ਪੁਤ੍ਰੀਕਤਨਿਜਰੂਪਃ ਸ ਜਯਤਿ ਪੁਰਤਃ ਕਪਾਲੁਰ੍ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਃ ॥ ੧॥ ਕਥਮਪਿ ਰਿਙ੍ਗਣਮਕਰੋਦਙ੍ਗਣਗਤਜਾਨੁਘਰ੍ਸ਼ਣੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ । ਕਟਿਤਟਕਿਙ੍ਕਿਣਿਜਾਲਸ੍ਵਨਸ਼ਙ੍ਕਿਤਮਾਨਸਃ ਸਦਾ ਹ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ॥ ੨॥ ਵਿਕਸਿਤਪਙ੍ਕਜਨਯਨਃ ਪ੍ਰਕਟਿਤਹਰ੍ਸ਼ਃ ਸਦੈਵ…

ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಸಕೃತಂ ಶ್ರೀಮನ್ನನ್ದಯಶೋದಾಹೃದಯಸ್ಥಿತಭಾವತತ್ಪರೋ ಭಗವಾನ್ । ಪುತ್ರೀಕೃತನಿಜರೂಪಃ ಸ ಜಯತಿ ಪುರತಃ ಕೃಪಾಲುರ್ಬಾಲಕೃಷ್ಣಃ ॥ 1॥ ಕಥಮಪಿ ರಿಂಗಣಮಕರೋದಂಗಣಗತಜಾನುಘರ್ಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಃ । ಕಟಿತಟಕಿಂಕಿಣಿಜಾಲಸ್ವನಶಂಕಿತಮಾನಸಃ ಸದಾ ಹ್ಯಾಸ್ತೇ ॥ 2॥ ವಿಕಸಿತಪಂಕಜನಯನಃ ಪ್ರಕಟಿತಹರ್ಷಃ ಸದೈವ…

ശ്രീബാലകൃഷ്ണാഷ്ടകം 2 Lyrics in Malayalam: ശ്രീകൃഷ്ണദാസകൃതം ശ്രീമന്നന്ദയശോദാഹൃദയസ്ഥിതഭാവതത്പരോ ഭഗവാന്‍ । പുത്രീകൃതനിജരൂപഃ സ ജയതി പുരതഃ കൃപാലുര്‍ബാലകൃഷ്ണഃ ॥ 1॥ കഥമപി രിങ്ഗണമകരോദങ്ഗണഗതജാനുഘര്‍ഷണോദ്യുക്തഃ । കടിതടകിങ്കിണിജാലസ്വനശങ്കിതമാനസഃ സദാ ഹ്യാസ്തേ ॥ 2॥ വികസിതപങ്കജനയനഃ പ്രകടിതഹര്‍ഷഃ സദൈവ…

ଶ୍ରୀବାଲକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍ ୨ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦାସକୃତଂ ଶ୍ରୀମନ୍ନନ୍ଦୟଶୋଦାହୃଦୟସ୍ଥିତଭାଵତତ୍ପରୋ ଭଗଵାନ୍ । ପୁତ୍ରୀକୃତନିଜରୂପଃ ସ ଜୟତି ପୁରତଃ କୃପାଲୁର୍ବାଲକୃଷ୍ଣଃ ॥ ୧॥ କଥମପି ରିଙ୍ଗଣମକରୋଦଙ୍ଗଣଗତଜାନୁଘର୍ଷଣୋଦ୍ୟୁକ୍ତଃ । କଟିତଟକିଙ୍କିଣିଜାଲସ୍ଵନଶଙ୍କିତମାନସଃ ସଦା ହ୍ୟାସ୍ତେ ॥ ୨॥ ଵିକସିତପଙ୍କଜନୟନଃ ପ୍ରକଟିତହର୍ଷଃ ସଦୈଵ…

శ్రీబాలకృష్ణాష్టకమ్ ౨ Lyrics in Telugu: శ్రీకృష్ణదాసకృతం శ్రీమన్నన్దయశోదాహృదయస్థితభావతత్పరో భగవాన్ । పుత్రీకృతనిజరూపః స జయతి పురతః కృపాలుర్బాలకృష్ణః ॥ ౧॥ కథమపి రిఙ్గణమకరోదఙ్గణగతజానుఘర్షణోద్యుక్తః । కటితటకిఙ్కిణిజాలస్వనశఙ్కితమానసః సదా హ్యాస్తే ॥ ౨॥ వికసితపఙ్కజనయనః ప్రకటితహర్షః సదైవ…

ஶ்ரீபா³லக்ருʼஷ்ணாஷ்டகம் 2 Lyrics in Tamil: ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணதா³ஸக்ருʼதம் ஶ்ரீமந்நந்த³யஶோதா³ஹ்ருʼத³யஸ்தி²தபா⁴வதத்பரோ ப⁴க³வாந் । புத்ரீக்ருʼதநிஜரூப: ஸ ஜயதி புரத: க்ருʼபாலுர்பா³லக்ருʼஷ்ண: ॥ 1॥ கத²மபி ரிங்க³ணமகரோத³ங்க³ணக³தஜாநுக⁴ர்ஷணோத்³யுக்த: । கடிதடகிங்கிணிஜாலஸ்வநஶங்கிதமாநஸ: ஸதா³ ஹ்யாஸ்தே ॥ 2॥ விகஸிதபங்கஜநயந: ப்ரகடிதஹர்ஷ: ஸதை³வ…

श्रीबालकृष्णाष्टकम् २ Lyrics in Hindi: श्रीकृष्णदासकृतं श्रीमन्नन्दयशोदाहृदयस्थितभावतत्परो भगवान् । पुत्रीकृतनिजरूपः स जयति पुरतः कृपालुर्बालकृष्णः ॥ १॥ कथमपि रिङ्गणमकरोदङ्गणगतजानुघर्षणोद्युक्तः । कटितटकिङ्किणिजालस्वनशङ्कितमानसः सदा ह्यास्ते ॥ २॥ विकसितपङ्कजनयनः प्रकटितहर्षः सदैव…