Latest Articles

Navagraha Mantras

Navagraha Stotram Lyrics in Hindi

Sri Navagraha Stotram Stotram in Hindi: ॥ नवग्रह स्तोत्रम् ॥ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिम् । तमोऽरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥ १ ॥...

Navagraha Mantras

Navagraha Stotram Lyrics in Kannada

Sri Navagraha Stotram Stotram in Kannada: ॥ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹದ್ಯುತಿಮ್ | ತಮೋಽರಿಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್ || ೧ ||...

Navagraha Mantras

Navagraha Stotram Lyrics in Telugu

Sri Navagraha Stotram Stotram in Telugu: ॥ నవగ్రహ స్తోత్రం ॥ జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ | తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరమ్ || ౧ ||...

Navagraha Mantras

Navagraha Stotram Lyrics in Tamil

Sri Navagraha Stotram Stotram in Tamil: ॥ நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம் ॥ ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் காஶ்யபேயம் மஹத்³யுதிம் | தமோ(அ)ரிம் ஸர்வபாபக்⁴னம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தி³வாகரம் || 1 ||...

Navagraha Mantras

Surya Mandala Stotram Lyrics in Hindi

Sri Surya Mandala Stotram in Hindi: ॥ सूर्यमण्डल स्तोत्रम् ॥ नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वित सम्भवात्मने । सहस्रयोगोद्भव भावभागिने...

Navagraha Mantras

Surya Mandala Stotram Lyrics in Tamil

Sri Surya Mandala Stotram in Tamil: ॥ ஸூர்யமண்டல ஸ்தோத்ரம் ॥ நமோ(அ)ஸ்து ஸூர்யாய ஸஹஸ்ரரஶ்மயே ஸஹஸ்ரஶாகா²ந்வித ஸம்ப⁴வாத்மநே । ஸஹஸ்ரயோகோ³த்³ப⁴வ பா⁴வபா⁴கி³நே...