Shiva Stotram

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Tamil

Parvathi Vallabha Ashtakam in Tamil:

॥ ஶ்ரீ பார்வதீவல்லபாஷ்டகம் ॥
நமோ பூ⁴தனாத²ம் நமோ தே³வதே³வம்
நம꞉ காலகாலம் நமோ தி³வ்யதேஜம் ।
நம꞉ காமப⁴ஸ்மம் நமஶ்ஶாந்தஶீலம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 1 ॥

ஸதா³ தீர்த²ஸித்³த⁴ம் ஸதா³ ப⁴க்தரக்ஷம்
ஸதா³ ஶைவபூஜ்யம் ஸதா³ ஶுப்⁴ரப⁴ஸ்மம் ।
ஸதா³ த்⁴யானயுக்தம் ஸதா³ ஜ்ஞானதல்பம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 2 ॥

ஶ்மஶானம் ஶயானம் மஹாஸ்தா²னவாஸம்
ஶரீரம் க³ஜானாம் ஸதா³ சர்மவேஷ்டம் ।
பிஶாசம் நிஶோசம் பஶூனாம் ப்ரதிஷ்ட²ம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 3 ॥

ப²ணீனாக³கண்டே² பு⁴ஜங்கா³த்³யனேகம்
க³லே ருண்ட³மாலம் மஹாவீர ஶூரம் ।
கடிவ்யாக்⁴ரசர்மம் சிதாப⁴ஸ்மலேபம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 4 ॥

ஶிரஶ்ஶுத்³த⁴க³ங்கா³ ஶிவா வாமபா⁴க³ம்
ப்³ருஹத்³தீ³ர்க⁴கேஶம் ஸதா³ மாம் த்ரிணேத்ரம் ।
ப²ணீனாக³கர்ணம் ஸதா³ பா²லசந்த்³ரம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 5 ॥

கரே ஶூலதா⁴ரம் மஹாகஷ்டனாஶம்
ஸுரேஶம் வரேஶம் மஹேஶம் ஜனேஶம் ।
த⁴னேஶாமரேஶம் த்⁴வஜேஶம் கி³ரீஶம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 6 ॥

உதா³ஸம் ஸுதா³ஸம் ஸுகைலாஸவாஸம்
த⁴ரானிர்த⁴ரம் ஸம்ஸ்தி²தம் ஹ்யாதி³தே³வம் ।
அஜாஹேமகல்பத்³ருமம் கல்பஸேவ்யம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 7 ॥

முனீனாம் வரேண்யம் கு³ணம் ரூபவர்ணம்
த்³விஜைஸ்ஸம்பட²ந்தம் ஶிவம் வேத³ஶாஸ்த்ரம் ।
அஹோ தீ³னவத்ஸம் க்ருபாலம் ஶிவம் ஹி [** மஹேஶம் **] ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 8 ॥

ஸதா³ பா⁴வனாத²ம் ஸதா³ ஸேவ்யமானம்
ஸதா³ ப⁴க்திதே³வம் ஸதா³ பூஜ்யமானம் ।
மயா தீர்த²வாஸம் ஸதா³ ஸேவ்யமேகம்
ப⁴ஜே பார்வதீவல்லப⁴ம் நீலகண்ட²ம் ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கரயோகீ³ந்த்³ர விரசிதம் பார்வதீவல்லபா⁴ஷ்டகம் ॥

Also Read:

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil