Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in Gujarati | પઠિતસિદ્ધસારસ્વતસ્તવઃ

પઠિતસિદ્ધસારસ્વતસ્તવઃ Lyrics in Gujarati:

વ્યાપ્તાનન્તસમસ્તલોકનિકરૈઙ્કારા સમસ્તા સ્થિરા-
યારાધ્યા ગુરુભિર્ગુરોરપિ ગુરુદેવૈસ્તુ યા વન્દ્યતે ।
દેવાનામપિ દેવતા વિતરતાત્ વાગ્દેવતા દેવતા
સ્વાહાન્તઃ ક્ષિપ ૐ યતઃ સ્તવમુખં યસ્યાઃ સ મન્ત્રો વર ॥ ૧॥

ૐ હ્રીં શ્રીપ્રથમા પ્રસિદ્ધમહિમા સન્તપ્તચિત્તે હિ યા
સૈં ઐં મધ્યહિતા જગત્ત્રયહિતા સર્વજ્ઞનાથાહિતા ।
શ્રીઁ ક્લીઁ બ્લીઁ ચરમા ગુણાનુપરમા જાયેત યસ્યા રમા
વિદ્યૈષા વષડિન્દ્રગીઃપતિકરી વાણીં સ્તુવે તામહમ્ ॥ ૨॥

ૐ કર્ણે ! વરકર્ણભૂષિતતનુઃ કર્ણેઽથ કર્ણેશ્વરી
હ્રીંસ્વાહાન્તપદાં સમસ્તવિપદાં છેત્ત્રી પદં સમ્પદામ્ ।
સંસારાર્ણવતારિણી વિજયતે વિદ્યાવદાતે શુભે
યસ્યાઃ સા પદવી સદા શિવપુરે દેવીવતંસીકૃતા ॥ ૩॥

સર્વાચારવિચારિણી પ્રતરિણી નૌર્વાગ્ભવાબ્ધૌ નૄણાં
વીણાવેણુવરક્વણાતિસુભગા દુઃખાદ્રિવિદ્રાવણી ।
સા વાણી પ્રવણા મહાગુણગણા ન્યાયપ્રવીણાઽમલં
શેતે યસ્તરણી રણીષુ નિપુણા જૈની પુનાતુ ધ્રુવમ્ ॥ ૪॥

ૐ હ્રીં બીજમુખા વિધૂતવિમુખા સંસેવિતા સન્મુખા
ઐં ક્લીઁ સૌઁ સહિતા સુરેન્દ્રમહિતા વિદ્વજ્જનેભ્યો હિતા ।
વિદ્યા વિસ્ફુરતિ સ્ફુટં હિતરતિર્યસ્યા વિશુદ્ધા મતિઃ
સા બ્રાહ્મી જિનવક્ત્રવજ્રલલને લીના તુ લીલાનુ મામ્ ॥ ૫॥

ૐ અર્હન્મુખપદ્મવાસિનિ શુભે ! જ્વાલાસહસ્રાંશુભે
પાપપ્રક્ષયકારિણિ ! શ્રુતધરે ! પાપં દહત્યા શુભે ।
ક્ષાઁ ક્ષીઁ ક્ષૂઁ વરબીજદુગ્ધવલે ! વં વં વહં સ્વાવહા
શ્રીવાગ્દેવ્યમૃતોદ્ભવે ! યદિ ભવે મે માનસે સા ભવે ॥ ૬॥

હસ્તે શર્મદપુસ્તિકાં વિદધતી સત્પાત્રકં ચાપરં
લોકાનાં સુખદં પ્રભૂતવરદં સજ્જ્ઞાનમુદ્રં પરમ્ ।
તુભ્યં બાલમૃણાલકન્દલલસલ્લીલાવિલોલં કરં
પ્રખ્યાતા શ્રુતદેવતા વિદધતી સૂક્ષ્મં નૃણાં સૂનૃતમ્ ! ॥ ૭॥

હંસો હંસોતિગર્વં વહતિ હિ વિધૃતા યન્મયૈષા મયૈષા
યન્ત્રં યન્ત્રં યદેતત્ સ્ફુટતિ સિતતરાં સૈવ યક્ષાવયક્ષા ।
સાધ્વી સાધ્વી શિવાર્યા પ્રવિધૃતભુવના દુર્ધરા યા ધરાયા
દેવી દેવીજનાર્થ્યા રમતુ મમ સદા માનસે માનસે સા ॥ ૮॥

સ્પષ્ટપાઠં પઠત્યેતત્ ધ્યાનેન પટુનાષ્ટકમ્ ।
અજસ્રં યો જનસ્તસ્ય ભવનયુત્તમસમ્પદઃ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ સાધ્વીશિવાર્યાવિરચિતં પઠિતસિદ્ધસારસ્વતસ્તવઃ સમ્પૂર્ણઃ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top