Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in English

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in English

60 Views

pradoṣastotrāṣṭakam Lyrics in English:

sri ganesaya namah ।
satyam bravimi paralokahitam bravrimi
saram bravimyupanisaddhrdayam bravimi ।
samsaramulbanamasaramavapya jantoh
saro’yamisvarapadamburuhasya seva ॥ 1॥

ye narcayanti girisam samaye pradose
ye narcitam sivamapi pranamanti canye ।
etatkatham srutiputairna pibanti mūdhaste
janmajanmasu bhavanti nara daridrah ॥ 2॥

ye vai pradosasamaye paramesvarasya,
kurvantyananyamanasom’ghrisarojapūjam ।
nityam pravrddhadhanadhanyakalatraputrasaubhagya-
sampadadhikasta ihaiva loke ॥ 3॥

kailasasailabhuvane trijagajjanitrim gaurim
nivesya kanakacitaratnapithe ।
nrtyam vidhatumabhivanchati sūlapanau
devah pradosasamaye nu bhajanti sarve ॥ 4॥

vagdevi dhrtavallaki satamakho venum dadhatpadmaja-
stalonnidrakaro rama bhagavati geyaprayoganvita ।
visnuh sandramrdaṅgavadanapaturdevah samantatsthitah
sevante tamanu pradosasamaye devam mrdanipatim ॥ 5॥

gandharvayaksapatagoragasiddhasadhya-
vidyadharamaravarapsarasam ganamsca ।
ye’nye trilokanilaya sahabhūtavargah
prapte pradosasamaye haraparsvasamsthah ॥ 6॥

atah pradose siva eka eva
pūjyo’tha nanye haripadmajadyah ।
tasminmahese vidhinejyamane
sarve prasidanti suradhinathah ॥ 7॥

esa te tanayah pūrvajanmani brahmanottamah ।
pratigrahairvayo ninye na danadyaih sukarmabhih ॥ 8॥

ato daridryamapannah putraste dvijabhamini ।
taddosapariharartham saranam yatu saṅkaram ॥ 9॥

॥ iti sriskandoktam pradosastotrastakam sampūrnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *