Ashtaka

Pushkara Ashtakam Lyrics in Gujarati | પુષ્કરાષ્ટકમ્

પુષ્કરાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥
શ્રિયાયુતં ત્રિદેહતાપપાપરાશિનાશકં
મુનીન્દ્રસિદ્ધસાધ્યદેવદાનવૈરભિષ્ટુતમ્ ।
તટેસ્તિ યજ્ઞપર્વતસ્ય મુક્તિદં સુખાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૧॥

સદાર્યમાસશુષ્કપઞ્ચવાસરે વરાગતં
તદન્યથાન્તરિક્ષગં સુતન્ત્રભાવનાનુગમ્ ।
તદમ્બુપાનમજ્જનં દૃશાં સદામૃતાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૨॥

ત્રિપુષ્કર ત્રિપુષ્કર ત્રિપુષ્કરેતિ સંસ્મરેત્-
સ દૂરદેશગોઽપિ યસ્તદઙ્ગપાપનાશનમ્ ।
પ્રપન્નદુઃખભઞ્જનં સુરઞ્જનં સુધાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૩॥

મૃકણ્ડુમઙ્કણૌ પુલસ્ત્યકણ્વપર્વતાસિતા
અગસ્ત્યભાર્ગવૌ દધીચિનારદૌ શુકાદયઃ।
સપદ્મતીર્થપાવનૈકદ્દષ્ટ્યો દયાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૪॥

સદા પિતામહેક્ષિતં વરાહવિષ્ણુનેક્ષિતં
તથાઽમરેશ્વરેક્ષિતં સુરાસુરૈઃ સમીક્ષિતમ્ ।
ઇહૈવ ભુક્તિમુક્તિદં પ્રજાકરં ઘનાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૫॥

ત્રિદણ્ડિદણ્ડિબ્રહ્મચારિતાપસૈઃ સુસેવિતં
પુરાર્ધચન્દ્રપ્રાપ્તદેવનન્દિકેશ્વરાભિધૈઃ ।
સવૈદ્યનાથનીલકણ્ઠસેવિતં સુધાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૬॥

સુપઞ્ચધા સરસ્વતી વિરાજતે યદન્ત્તરે
તથૈકયોજનાયતં વિભાતિ તીર્થનાયકમ્ ।
અનેકદૈવપૈત્રતીર્થસાગરં રસાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૭॥

યમાદિસંયુતો નરસ્ત્રિપુષ્કરં નિમજ્જતિ
પિતામહશ્ચ માધવોપ્યુમાધવઃ પ્રસન્નતામ્ ।
પ્રયાતિ તત્પદં દદાત્યયત્નતો ગુણાકરં
નમામિ બ્રહ્મપુષ્કરં સવૈષ્ણવં સશઙ્કરમ્ ॥ ૮॥

ઇદં હિ પુષ્કરાષ્ટકં સુનીતિનીરજાશ્રિતં
સ્થિતં મદીયમાનસે કદાપિ માઽપગચ્છતુ ।
ત્રિસન્ધ્યમાપઠન્તિ યે ત્રિપુષ્કરાષ્ટકં નરાઃ
પ્રદીપ્તદેહભૂષણા ભવન્તિ મેશકિઙ્કરાઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શઞ્કરાચાર્યવિરચિતં શ્રીપુષ્કરાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ॥