Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sadgur Shri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Gujarati | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

Sadgur Shri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Gujarati | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

60 Views

Sadguru Sri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Gujarati:

સદ્ગુરુશ્રીત્યાગરાજાષ્ટકમ્

શ્રીરામજયમ્ ।
શ્રીઃ
ૐ સદ્ગુરુશ્રીત્યાગરાજસ્વમિને નમો નમઃ ।

ત્યાગરાજાય વિદ્મહે । નાદહિમ્યાય ધીમહિ ।
તન્નસ્સદ્ગુરુઃ પ્રચોદયાત્ ||

અથ સદ્ગુરુશ્રીત્યાગરાજાષ્ટકમ્ ।
સદ્ગુરુત્યાગરાજાય હિમશૈલસ્મૃતાય ચ ।
શૈલોત્તુઙ્ગસુગુણ્યાય મહાત્મને નમો નમઃ || ૧ ||

નામગઙ્ગાસુધારાય જ્ઞાનહિમ્યાચલાય ચ ।
પ્રાણસંસ્ફૂર્તિકારાય પાવનાય નમો નમઃ || ૨ ||

હિમગદ્યપ્રચોદાય ગઙ્ગાસ્તોત્રપ્રભૂતયે ।
ગદ્યપદ્યપ્રમોદાય ગુરુદેવાય તે નમઃ || ૩ ||

ધ્યાનગઙ્ગાનિમગ્નાય ગાનગઙ્ગાપ્રસારિણે ।
જ્ઞાનગઙ્ગાપ્રભાવાય નમો મત્પ્રાણશક્તયે || ૪ ||

નારાયણાપ્તકામાય નાગશાયિસુગાયિને ।
નાદમણ્ડલવૃત્તાય નાદસદ્ગુરવે નમઃ || ૫ ||

સપ્તસ્વરાધિવાસાય સદ્ગઙ્ગાસદનાય ચ ।
સીતારામાભિરામાય સદ્ગુરુસ્વામિને નમઃ || ૬ ||

સત્યવાક્સત્યરૂપાય સત્ત્વાતીતૈકશક્તયે ।
સત્યશ્રીરામનિષ્ઠાય ત્યાગરાજાય તે નમઃ || ૭ ||

નમો મદ્ગુરુદેવાય નમો મઙ્ગલમૂર્તયે ।
નમો નાદાવતારાય પુષ્પાર્ચિતાય તે નમઃ || ૮ ||

ૐ તત્સદિતિ સદ્ગુરુશ્રીત્યાગબ્રહ્મચરણયુગલે સમર્પિતં
સદ્ગુરુશ્રીત્યાગરાજાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

ૐ શુભમસ્તુ

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *