Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sadgur Shri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Bengali | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

Sadgur Shri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Bengali | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

75 Views

Sadguru Sri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Bengali:

সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজাষ্টকম্
ওঁ
শ্রীরামজয়ম্ ।
শ্রীঃ
ওঁ সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজস্বমিনে নমো নমঃ ।

ত্যাগরাজায় বিদ্মহে । নাদহিম্যায় ধীমহি ।
তন্নস্সদ্গুরুঃ প্রচোদয়াত্ ||

অথ সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজাষ্টকম্ ।
সদ্গুরুত্যাগরাজায় হিমশৈলস্মৃতায় চ ।
শৈলোত্তুঙ্গসুগুণ্যায় মহাত্মনে নমো নমঃ || ১ ||

নামগঙ্গাসুধারায় জ্ঞানহিম্যাচলায় চ ।
প্রাণসংস্ফূর্তিকারায় পাবনায় নমো নমঃ || ২ ||

হিমগদ্যপ্রচোদায় গঙ্গাস্তোত্রপ্রভূতয়ে ।
গদ্যপদ্যপ্রমোদায় গুরুদেবায় তে নমঃ || ৩ ||

ধ্যানগঙ্গানিমগ্নায় গানগঙ্গাপ্রসারিণে ।
জ্ঞানগঙ্গাপ্রভাবায় নমো মত্প্রাণশক্তয়ে || ৪ ||

নারায়ণাপ্তকামায় নাগশায়িসুগায়িনে ।
নাদমণ্ডলবৃত্তায় নাদসদ্গুরবে নমঃ || ৫ ||

সপ্তস্বরাধিবাসায় সদ্গঙ্গাসদনায় চ ।
সীতারামাভিরামায় সদ্গুরুস্বামিনে নমঃ || ৬ ||

সত্যবাক্সত্যরূপায় সত্ত্বাতীতৈকশক্তয়ে ।
সত্যশ্রীরামনিষ্ঠায় ত্যাগরাজায় তে নমঃ || ৭ ||

নমো মদ্গুরুদেবায় নমো মঙ্গলমূর্তয়ে ।
নমো নাদাবতারায় পুষ্পার্চিতায় তে নমঃ || ৮ ||

ওঁ তত্সদিতি সদ্গুরুশ্রীত্যাগব্রহ্মচরণয়ুগলে সমর্পিতং
সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

ওঁ শুভমস্তু

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *