Ashtaka

Sadgur Shri Tyagaraja Mangalashtakam Lyrics in Telugu | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

Sadguru Sri Tyagaraja Mangalashtakam Lyrics in Telugu:

సద్గురుశ్రీత్యాగరాజమఙ్గలాష్టకమ్
ఓం
శ్రీరామజయమ్ ।
సద్గురు శ్రీత్యాగరాజస్వామినే నమో నమః ।

అథ సద్గురుమఙ్గలాష్టకమ్ ।
హిమగద్యప్రసన్నాయ హిమగద్యాలయాయ చ ।
హిమగద్యప్రసాదాయ గురుదేవాయ మఙ్గలమ్ || ౧ ||

హిమోత్తుఙ్గసుపుణ్యాయ హిమసానుసుకీర్తయే ।
హిమగఙ్గాసువాగ్గాయ గురుదేవాయ మఙ్గలమ్ || ౨ ||

హిమమౌనప్రశాన్తాయ హిమగఙ్గాసుపూతయే ।
హిమశాన్తిప్రదాత్రే చ గురుదేవాయ మఙ్గలమ్ || ౩ ||

చతుర్ధామసుపుణ్యాయ పుష్పామోదసుగీతయే ।
నారాయణసుగేయాయ త్యాగరాజాయ మఙ్గలమ్ || ౪ ||

దేవదారుసుగీతాయ నామపక్షిస్వరాయ చ ।
కృత్యామోదసమీరాయ గురుదేవాయ మఙ్గలమ్ || ౫ ||

తలకాచతటాకాయ తాలరాగహిమాద్రయే ।
గలలీనసుగఙ్గాయ గురుదేవాయ మఙ్గలమ్ || ౬ ||

నీలాకాశవికాశాయ శుద్ధశ్వేతఘనాయ చ ।
బాలాలాపప్రమోదాయ గురుదేవాయ మఙ్గలమ్ || ౭ ||

హిమాలయప్రభావాయ బృహదుత్తమగీతయే ।
సద్గురుత్యాగరాజాయ సర్వస్వాయ సుమఙ్గలమ్ || ౮ ||

ఓం తత్సదితి సద్గురుశ్రీత్యాగబ్రహ్మచరణయుగలే సమర్పితం
సద్గురుమఙ్గలాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।

ఓం శుభమస్తు

Ads