Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Airavatesvara Ashtottara Shatanamavali in Gujarati | 108 Names of Airavatesvara

Airavatesvara temple is located in the town of Darasuram, near Kumbakonam, in Tamil Nadu. This temple was built in Dravidian architecture style by Rajaraja Chola II in the 12th century CE It is a UNESCO World Heritage Site, with the Brihadeeswara Temple in Thanjavur, the Gangaikondacholisvaram Temple in Gangaikonda Cholapuram, known as the Great Living Temples Chola.

The Airavatesvara temple is dedicated to Lord Shiva and he is known as “Airavateshvara” because he was worshiped at this temple by Airavata. Airavata is a white elephant and the vahana of Indra. Airavatesvara means the protector of the elephant.

Sri Airavatesvara Ashtottara Shatanamavali Gujarati Lyrics:

॥ શ્રીઐરાવતેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામવાલિઃ ॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

ૐ ગૌરીપ્રાણવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ કથિતચરિતાય નમઃ ।
ૐ હાલાહલગૃહીતાય નમઃ ।
ૐ લોકશઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ કાવેરીતીરવાસિને નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણા સુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણો વરદાયિને નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મકુણ્ડપુરસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણા સ્તુતાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસનાથાય નમઃ ।
ૐ દિશાં પતયે નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિસ્થિતિવિનાશાનાં કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરાય નમઃ ।
ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાય નમઃ ।
ૐ અમિતતેજસે નમઃ ।
ૐ પશૂનાં પતયે નમઃ ।
ૐ પાર્વતીપતયે નમઃ ।
ૐ અન્તકારયે નમઃ ।
ૐ નાગાજિનધરાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ પુરુષાય નમઃ ।
ૐ મહેશાય નમઃ ।
ૐ પુષ્ટાનાં પતયે નમઃ ।
ૐ સામ્બાય નમઃ ।
ૐ ગુરવે નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યપદદાયિને નમઃ ।
ૐ ભવાય નમઃ ।
ૐ શર્વાય નમઃ ।
ૐ સદસસ્પતયે નમઃ ।
ૐ શમ્ભવે નમઃ ।
ૐ ગિરિશન્તાય નમઃ ।
ૐ નીલગ્રીવાય નમઃ ।
ૐ કપર્દિને નમઃ ।
ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ મહીયસે નમઃ ।
ૐ વિશ્વમ્ભરાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાય નમઃ ।
ૐ જગતાં પતયે નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દરૂપાય નમઃ ।
ૐ સમસ્તવ્યસ્તરૂપિણે નમઃ । ૪૦ ।

ૐ સોમવિભૂષાય નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ।
ૐ સમસ્તમુનિવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ દેવદેવાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવાય નમઃ ।
ૐ ભર્ગાય નમઃ ।
ૐ માયાતીતાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરધવલાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ મેરુકોદણ્ડધારિણે નમઃ ।
ૐ કુબેરબન્ધવે નમઃ ।
ૐ કુમારજનકાય નમઃ ।
ૐ ભૂતિભૂષિતગાત્રાય નમઃ ।
ૐ ત્રિનેત્રાય નમઃ ।
ૐ ભવરોગવિનાશાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિને નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાસ્યાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રદોષનિવૃત્તિદાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રેણ અમૃતાભિષિક્તાય નમઃ ।
ૐ સુધાકૂપજલાભિષિક્તાય નમઃ ।
ૐ રમ્ભયા સુપૂજિતાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ રમ્ભાલિઙ્ગિતગાત્રાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રેણ સ્તુતાય નમઃ ।
ૐ કારણકારણાય નમઃ ।
ૐ પિનાકપાણયે નમઃ ।
ૐ દેવેશાય નમઃ ।
ૐ ગિરીન્દ્રશાયિને નમઃ ।
ૐ અનન્તમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ શિવયા સમેતાય નમઃ ।
ૐ પ્રપઞ્ચવિસ્તારવિશેષશૂન્યાય નમઃ ।
ૐ ત્રયીમયેશાય નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રધાનાય નમઃ ।
ૐ સતાં મતાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાન્તકાય નમઃ ।
ૐ જટાભારવિભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ અખિલલોકસાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ સુસૂક્ષ્મરૂપાય નમઃ ।
ૐ દિગમ્બરાય નમઃ ।
ૐ શૂલપાણયે નમઃ ।
ૐ સુરવન્દિતાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ વિષ્ણુસુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ અખિલલોકવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ કલ્યાણરૂપાય નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સકલાગમાય નમઃ ।
ૐ ભીમાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાય નમઃ ।
ૐ કૃપાલવે નમઃ ।
ૐ ભક્તપરાયણાય નમઃ ।
ૐ સમસ્તાર્તિહરાય નમઃ ।
ૐ રમ્ભાશાપવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ ઐરાવતદોષનિવૃત્તિકરાય નમઃ ।
ૐ ગજોત્તમવરદાયિને નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમુનિભિઃ પ્રશસ્તવૈભવાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમૂર્તિસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચામૃતાભિષેકસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપુષ્પસુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાક્ષરજપસિદ્ધિપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપાતકનાશકાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ભક્તરક્ષણદીક્ષિતાય નમઃ ।
ૐ દર્શનાદેવ ભુક્તિમુક્તિદાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાનામ્ના પ્રસિદ્ધવૈભવાય નમઃ ।
ૐ પારિજાતવનેશાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મેશાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રપુરીશાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પવનેશાય નમઃ ।
ૐ શ્રીઅલઙ્કારવલ્લીસમેત શ્રીઐરાવતેશ્વરાય નમઃ । ૧૦૮ ।

Also Read:

Shri Airavatesvara Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Airavatesvara in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top