Ashtaka

Shri Badrinath Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীবদরীনাথাষ্টকম্

শ্রীবদরীনাথাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

ভূ-বৈকুণ্ঠ-কৃতং বাসং দেবদেবং জগত্পতিম্।
চতুর্বর্গ-প্রদাতারং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ১॥

তাপত্রয়-হরং সাক্ষাত্ শান্তি-পুষ্টি-বল-প্রদম্।
পরমানন্দ-দাতারং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ২॥

সদ্যঃ পাপক্ষয়করং সদ্যঃ কৈবল্য-দায়কম্।
লোকত্রয়-বিধাতারং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ৩॥

ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরুং করুণারস-বিগ্রহম্।
ভবাব্ধি-পার-কর্তারং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ৪॥

সর্বদেব-স্তুতং সশ্বত্ সর্ব-তীর্থাস্পদং বিভুম্।
লীলয়োপাত্ত-বপুষং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ৫॥

অনাদিনিধনং কালকালং ভীময়মচ্যুতম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ৬॥

গন্দমাদন-কূটস্থং নর-নারায়ণাত্মকম্।
বদরীখণ্ড-মধ্যস্থং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ৭॥

শত্রূদাসীন-মিত্রাণাং সর্বজ্ঞং সমদর্শিনম্।
ব্রহ্মানন্দ-চিদাভাসং শ্রীবদরীশং নমাম্যহম্ ॥ ৮॥

শ্রীবদ্রীশাষ্টকমিদং য়ঃ পটেত্ প্রয়তঃ শুচিঃ।
সর্ব-পাপ-বিনির্মুক্তঃ স শান্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৯॥

॥ ওঁ তত্সত্॥