Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balakrishnashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્

Shri Balakrishnashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્

152 Views

શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

યત્કૃપાદૃષ્ટિસદ્વૃષ્ટિસિક્તા ભક્તા નિરન્તરમ્ ।
ભવન્તિ સુખિનઃ સ્નિગ્ધાસ્તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૧॥

પ્રતિપક્ષક્ષયાત્ક્ષોણ્યામઙ્ક્ષુ જાતં મહદ્યશઃ ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૨॥

સ્વીયવિશ્લેષજક્લેશો નષ્ટઃ પુષ્ટઃ સુખોદિતઃ ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૩॥

સુસ્થિરં સુદૃઢં પૂર્ણં પ્રિયં પ્રાપ્યેત સત્વરમ્ ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૪॥

સુસમ્પદા સત્કલયા સદ્વિદ્યાવૃદ્ધિગામિની ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૫॥

અનન્યાઽહૈતુકી પૂર્ણા સ ભક્તિઃ સુદૃઢા ભવેત્ ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૬॥

ઇયત્તારહિતો નિત્ય આનન્દઃ પ્રાપ્યતેઽનિશમ્ ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિ ભજે ॥ ૭॥

શ્રીવલ્લભેશપાદાબ્જે રતિઃ સ્યાદ્વિમલા પરા ।
યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૮॥

અષ્ટકં શ્રીબાલહરેરિદં મઙ્ગલકૃત્પ્રિયમ્ ।
પઠેદ્વા શૃણુયાદ્ભક્ત્યા ફલં વિન્દેત્સ વાઞ્છિતમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યચરણૈકતાન-
શ્રીમદ્ગોકુલોત્સવાત્મજશ્રીજીવનેશજીવિરચિતં
શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *