Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bala Krishna Ashtakam Gujarati lyrics

Shri Balakrishnashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્

શ્રીબાલકૃષ્ણાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: યત્કૃપાદૃષ્ટિસદ્વૃષ્ટિસિક્તા ભક્તા નિરન્તરમ્ । ભવન્તિ સુખિનઃ સ્નિગ્ધાસ્તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૧॥ પ્રતિપક્ષક્ષયાત્ક્ષોણ્યામઙ્ક્ષુ જાતં મહદ્યશઃ । યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૨॥ સ્વીયવિશ્લેષજક્લેશો નષ્ટઃ પુષ્ટઃ સુખોદિતઃ । યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૩॥ સુસ્થિરં સુદૃઢં પૂર્ણં પ્રિયં પ્રાપ્યેત સત્વરમ્ । યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં શ્રીબાલહરિં ભજે ॥ ૪॥ સુસમ્પદા સત્કલયા સદ્વિદ્યાવૃદ્ધિગામિની । યત્કૃપાલેશમાત્રેણ તં […]

Scroll to top