Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્

Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્

128 Views

શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સુધાધામનૈજાધરાધારવેણું કરાગ્રૈરુદગ્રૈરતિવ્યગ્રશીલૈઃ ।
સદા પૂરયંશ્ચારયન્ગોવરૂથાન્પુરઃ પ્રાદુરાસ્તાં મમાભીરવીરઃ ॥ ૧॥

યશોદાયશોદાનદક્ષામ્બુજાક્ષ પ્રતીપપ્રમાદ પ્રહાણપ્રવીણ ।
નિજાપાઙ્ગસઙ્ગોદ્ભવાનઙ્ગગોપાઙ્ગનાપાઙ્ગનૃત્યાઙ્ગણીભૂતદેહ ॥ ૨॥

સદા રાધિકારાધિકાસાધકાર્થ પ્રતાપપ્રસાદપ્રભો કૃષ્ણદેવ ।
અનઙ્ગીકૃતાનઙ્ગસેવ્યન્તરઙ્ગ પ્રવિષ્ટપ્રતાપાઘહૃન્મે પ્રસીદ ॥ ૩॥

રમાકાન્ત શાન્ત પ્રતીપાન્ત મેઽતઃ સ્થિરીભૂતપાદામ્બુજસ્ત્વં ભવાશુ ।
સદા કૃષ્ણકૃષ્ણેતિ નામ ત્વદીયં વિભો ગૃહ્ણતો હે યશોદાકિશોર ॥ ૪॥

સ્ફુરદ્રઙ્ગભૂમિષ્ઠમઞ્ચોપવિષ્ટોચ્છલચ્છત્રપક્ષે ભયઞ્ચાનિનીષો ।
અલિવ્રાતજુષ્ટોત્તમસ્રગ્ધર શ્રીમનોમન્દિર ત્વં હરે મે પ્રસીદ ॥ ૫॥

સ્વરસ્મેર કસ્માત્ત્વમસ્માન્સ્વતો ન સ્મરસ્યમ્બુજસ્મેરનેત્રનુકમ્પિન્ ।
સ્મિતોદ્ભાવિતાનઙ્ગગોપાઙ્ગનાઙ્ગોલ્લસત્સ્વાઙ્ગસત્સઙ્ગ લમ્ભેશ પાહિ ॥ ૬॥

રમારામ રામામનોહારિવેષોદ્ધતક્ષોણિપાલાઘપાપક્ષયેશ ।
દરોત્ફુલ્લપઙ્કેરુહસ્મરેહાસપ્રપન્નાર્તિહન્નન્દસૂનો પ્રસીદ ॥ ૭॥

કુરઙ્ગીદૃશામઙ્ગસઙ્ગેન શશ્વન્નિજાનન્દદાનન્દકન્દાતિકાલ ।
કલિદોદ્ભવોદ્ભૂતપઙ્કેરુહાક્ષ સ્વભક્તાનુરક્તાક્તપાદ પ્રસાદ ॥ ૮॥

ભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકેનાનુયાતો ભુજઙ્ગે શયાનં હરિં સંસ્તવીતિ ।
રતિસ્તસ્ય કૃષ્ણે ભવત્યાશુ નિત્યા કિમન્યૈઃ ફલૈર્ફલ્ગુભિઃ સેવકસ્ય ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવિટ્ઠલેશ્વરરચિતં ભુજઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *