Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Chandrashekharabharati Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

Shri Chandrashekharabharati Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

87 Views

ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਵਨ੍ਦਸੇਵਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤਂ
ਭਸ੍ਮਮਨ੍ਦ੍ਰਰਾਜਿਤਂ ਪਵਿਤ੍ਰਦਣ੍ਡਸ਼ੋਭਿਤਂ ।
ਨਮ੍ਰਲੋਕਪੂਜਿਤਂ ਸੁਰਾਧਿਰਾਜਭਾਵਿਤਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੧॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਪੂਜਨਪ੍ਰਸਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਮਾਨਸਂ
ਸਤ੍ਤ੍ਵਬੋਧਨਾਸ੍ਤਹਦ੍ਯਸ਼ਿਸ਼੍ਯਵਰ੍ਗਸਾਧ੍ਵਸਂ ।
ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਕਾਨ੍ਤਿਕਾਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਸਾਰਸਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੨॥

ਪਾਦਪਦ੍ਮਨਮ੍ਰਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਕਲ੍ਪਪਾਦਪਂ
ਸਤ੍ਪ੍ਰਸਕ੍ਤਿਸ਼ੁਦ੍ਧਚਿਤ੍ਤਭੂਮਿਤਾਪਸਾਧਿਪਂ ।
ਵਿਸ੍ਮਿਤਾਤ੍ਮਹਤ੍ਤਮਿਸ੍ਰਵਾਰਣੇ ਦਿਨਾਧਿਪਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੩॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਤਨਾਤਿਭਾਗ੍ਯਰਾਸ਼ਿਲਬ੍ਧਸ਼ੈਵਤੇਜਸਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਯਸਾਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਬੋਧਨੈਕਮਾਨਸਂ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਭਾਸ਼੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਵੇਦਿਨਂ ਮਹੌਜਸਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੪॥

ਸ਼ਙ੍ਗਸ਼ੈਲਧਰ੍ਮਪੀਠਸ਼ੋਭਮਾਨਮੂਰ੍ਤਿਕਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਯਸ਼ਾਰਦਾਪਦਾਰ੍ਚਕਂ ਸੁਬੋਧਕਂ ।
ਚਕ੍ਰਰਾਜਪੂਜਕਂ ਕਿਰੀਟਚਾਰੁਮਸ੍ਤਕਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੫॥

ਰਾਜਲਕ੍ਸ਼੍ਮਲਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਸਮਗ੍ਰਰਾਜਪੂਜਿਤਂ
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਣ੍ਡਿਤਂ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਣੀਰਤਂ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲ੍ਯਮਨ੍ਦਿਤਂ ਪਯੋਧਿਜਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਿਤਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੬॥

ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਵਾਕ੍ਸ਼੍ਰਵਾਹਦੇਵਤਾਰ੍ਯਸਨ੍ਨਿਭਂ
ਜ੍ਞਾਨਵਾਰ੍ਧਿਕੌਸ੍ਤੁਭਂ ਸੁਕਰ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਵਲ੍ਲਭਂ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਲੋਕਦੁਰ੍ਲਭਂ ਭਵਾਬ੍ਧਿਤਾਰਕਂ ਸ਼ੁਭਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੭॥

ਖਣ੍ਡਿਤਾਨ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਸਮਰ੍ਥਿਤਾਤ੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਨਂ
ਪਾਪਤਾਪਮਰ੍ਦਨਂ ਸੁਪਕ੍ਸ਼ਸਰ੍ਵਸਾਧਨਂ ।
ਭੂਤਜਾਤਵਾਰਣਂ ਨਿਵਾਸਭੂਮਿਪਾਵਨਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਯਰਾਜਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *