Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Durga Apaduddharashtakamh Lyrics in Gujarati

Shri Durga Apaduddharashtakamh Lyrics in Gujarati

104 Views

શ્રીદુર્ગા આપદુદ્ધારાષ્ટકમ્ અથવા દુર્ગાપદુદ્ધારસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati:

દુર્ગાપદુદ્ધારસ્તવરાજઃ

નમસ્તે શરણ્યે શિવે સાનુકમ્પે નમસ્તે જગદ્વ્યાપિકે વિશ્વરૂપે ।
નમસ્તે જગદ્વન્દ્યપાદારવિન્દે નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૧॥
નમસ્તે જગચ્ચિન્ત્યમાનસ્વરૂપે નમસ્તે મહાયોગિવિજ્ઞાનરૂપે ।
નમસ્તે નમસ્તે સદાનન્દ રૂપે નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૨॥
અનાથસ્ય દીનસ્ય તૃષ્ણાતુરસ્ય ભયાર્તસ્ય ભીતસ્ય બદ્ધસ્ય જન્તોઃ ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તારકર્ત્રી નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૩॥
અરણ્યે રણે દારુણે શુત્રુમધ્યે જલે સઙ્કટે રાજગ્રેહે પ્રવાતે ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તાર હેતુર્નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૪॥
અપારે મહદુસ્તરેઽત્યન્તઘોરે વિપત્ સાગરે મજ્જતાં દેહભાજામ્ ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તારનૌકા નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૫॥
નમશ્ચણ્ડિકે ચણ્ડોર્દણ્ડલીલાસમુત્ખણ્ડિતા ખણ્ડલાશેષશત્રોઃ ।
ત્વમેકા ગતિર્વિઘ્નસન્દોહહર્ત્રી નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૬॥
ત્વમેકા સદારાધિતા સત્યવાદિન્યનેકાખિલા ક્રોધના ક્રોધનિષ્ઠા ।
ઇડા પિઙ્ગલા ત્વં સુષુમ્ના ચ નાડી નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૭॥
નમો દેવિ દુર્ગે શિવે ભીમનાદે સદાસર્વસિદ્ધિપ્રદાતૃસ્વરૂપે ।
વિભૂતિઃ સતાં કાલરાત્રિસ્વરૂપે નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ ૮॥
શરણમસિ સુરાણાં સિદ્ધવિદ્યાધરાણાં
મુનિમનુજપશૂનાં દસ્યભિસ્ત્રાસિતાનામ્ ।
નૃપતિગૃહગતાનાં વ્યાધિભિઃ પીડિતાનાં
ત્વમસિ શરણમેકા દેવિ દુર્ગે પ્રસીદ ॥ ૯॥
ઇદં સ્તોત્રં મયા પ્રોક્તમાપદુદ્ધારહેતુકમ્ ।
ત્રિસન્ધ્યમેકસન્ધ્યં વા પઠનાદ્ધોરસઙ્કટાત્ ॥ ૧૦॥

મુચ્યતે નાત્ર સન્દેહો ભુવિ સ્વર્ગે રસાતલે ।
સર્વં વા શ્લોકમેકં વા યઃ પઠેદ્ભક્તિમાન્ સદા ॥ ૧૧॥

સ સર્વ દુષ્કૃતં ત્યક્ત્વા પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ।
પઠનાદસ્ય દેવેશિ કિં ન સિદ્ધ્યતિ ભૂતલે ॥ ૧૨॥

સ્તવરાજમિદં દેવિ સઙ્ક્ષેપાત્કથિતં મયા ॥ ૧૩॥

ઇતિ શ્રીસિદ્ધેશ્વરીતન્ત્રે ઉમામહેશ્વરસંવાદે શ્રીદુર્ગાપદુદ્ધારસ્તોત્રમ્ ॥ var હરગૌરીસંવાદે આપદુદ્ધારાષ્ટકસ્તોત્રં

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *