Ashtaka Ganesh Stotram

Shri Ganeshastavanam or Ganeshashtakam by Valmiki Lyrics in Gujarati

વાલ્મીકિકૃતં શ્રીગણેશસ્તવનમ્ અથવા ગણેશાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ચતુઃષષ્ટિકોટ્યાખ્યવિદ્યાપ્રદં ત્વાં સુરાચાર્યવિદ્યાપ્રદાનાપદાનમ્ ।
કઠાભીષ્ટવિદ્યાર્પકં દન્તયુગ્મં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૧॥

સ્વનાથં પ્રધાનં મહાવિઘ્નનાથં નિજેચ્છાવિસૃષ્ટાણ્ડવૃન્દેશનાથમ્ ।
પ્રભુ દક્ષિણાસ્યસ્ય વિદ્યાપ્રદં ત્વાં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૨॥

વિભો વ્યાસશિષ્યાદિવિદ્યાવિશિષ્ટપ્રિયાનેકવિદ્યાપ્રદાતારમાદ્યમ્ ।
મહાશાક્તદીક્ષાગુરું શ્રેષ્ઠદં ત્વાં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૩॥

વિધાત્રે ત્રયીમુખ્યવેદાંશ્ચ યોગં મહાવિષ્ણવે ચાગમાઞ્ શઙ્કરાય ।
દિશન્તં ચ સૂર્યાય વિદ્યારહસ્યં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૪॥

મહાબુદ્ધિપુત્રાય ચૈકં પુરાણં દિશન્તં ગજાસ્યસ્ય માહાત્મ્યયુક્તમ્ ।
નિજજ્ઞાનશક્ત્યા સમેતં પુરાણં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૫॥

ત્રયીશીર્ષસારં રુચાનેકમારં રમાબુદ્ધિદારં પરં બ્રહ્મપારમ્ ।
સુરસ્તોમકાયં ગણૌઘાધિનાથં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૬॥

ચિદાનન્દરૂપં મુનિધ્યેયરૂપં ગુણાતીતમીશં સુરેશં ગણેશમ્ ।
ધરાનન્દલોકાદિવાસપ્રિયં ત્વાં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૭॥

અનેકપ્રતારં સુરક્તાબ્જહારં પરં નિર્ગુણં વિશ્વસદ્બ્રહ્મરૂપમ્ ।
મહાવાક્યસન્દોહતાત્પર્યમૂર્તિં કવિં બુદ્ધિનાથં કવીનાં નમામિ ॥ ૮॥

ઇદં યે તુ કવ્યષ્ટકં ભક્તિયુક્તાત્રિસન્ધ્યં પઠન્તે ગજાસ્યં સ્મરન્તઃ ।
કવિત્વં સુવાક્યાર્થમત્યદ્ભુતં તે લભન્તે પ્રસાદાદ્ ગણેશસ્ય મુક્તિમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ વાલ્મીકિકૃતં ગણેશસ્તવનં સમાપ્તમ્ ।