Ashtaka

Shri Gokuleshashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi:

ਪ੍ਰਾਣਾਧਿਕਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਭਵਜ੍ਜਨਾਨਾਂ ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਪ੍ਰਯੋਗਾਨਲਤਾਪਿਤਾਨਾਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਸਨ੍ਤਾਪਨਿਵਰ੍ਤਕਂ ਯਦ੍ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੧॥

ਭਵਦ੍ਵਿਯੋਗੋਰਗਦਂਸ਼ਭਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਮੁਦ੍ਯਦ੍ਵਿਸ਼ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਿਤਾਨਾਮ੍ ।
ਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਤਾਵਕਾਨਾਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੨॥

ਆਕਸ੍ਮਿਕਤ੍ਵਦ੍ਵਿਰਹਾਨ੍ਧਕਾਰਸਞ੍ਛਾਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਨਿਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਂ ਤ੍ਵਜ੍ਜਨਲੋਚਨਾਨਾਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੩॥

ਸ੍ਵਮਨ੍ਦਿਰਾਸ੍ਤੀਰ੍ਣਵਿਚਿਤ੍ਰਵਰ੍ਣਂ ਸੁਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਮਦ੍ਵਾਸ੍ਤਰਣੇ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਮ੍ ।
ਪਥੂਪਧਾਨਾਸ਼੍ਰਿਤਪਸ਼੍ਠਭਾਗਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੪॥

ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥਾਗਤਸਰ੍ਵਲੋਕਵਿਲੋਚਨਾਸੇਚਨਕਂ ਮਨੋਜ੍ਞਮ੍ ।
ਕਪਾਵਲੋਕਹਿਤਤਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੫॥

ਯਤ੍ਸਰ੍ਵਦਾ ਚਰ੍ਵਿਤਨਾਗਵਲ੍ਲੀਰਸਪ੍ਰਿਯਂ ਤਦ੍ਰਸਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਮ੍ ।
ਨਿਜੇਸ਼ੁ ਤਚ੍ਚਰ੍ਵਿਤਸ਼ੇਸ਼ਦਂ ਚ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੬॥

ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਣਂ ਗੋਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀਣਾਮਤਪ੍ਤਿਮਲ੍ਲੋਚਨਪਾਨਪਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਰਸੌਘਪੂਰ੍ਣਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੭॥

ਕ੍ਵਚਿਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਵੈਣਿਕਦਤ੍ਤਕਰ੍ਣਂ ਕਦਾਚਿਦੁਦ੍ਗਾਨਕਤਾਵਧਾਨਮ੍ ।
ਸਹਾਸਵਾਚਃ ਕ੍ਵ ਚ ਭਾਸ਼ਮਾਣਂ ਰੂਪਂ ਨਿਜਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ॥ ੮॥

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮਿਸ਼੍ਟਦਾਤਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਨ੍ਵਿਤੋ ਯਃ ਪਠਿਤੀਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਪਸ਼੍ਯਤ੍ਪਵਸ਼੍ਯਂ ਸ ਤਦੀਯਰੂਪਂ ਨਿਜੈਕਵਸ਼੍ਯਂ ਕੁਰੁਤੇ ਚ ਹਸ਼੍ਟਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਰਾਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।