Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Gopaladevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોપાલદેવાષ્ટકમ્

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોપાલદેવાષ્ટકમ્

94 Views

શ્રીગોપાલદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

મધુરમૃદુલચિત્તઃ પ્રેમમાત્રૈકવિત્તઃ
સ્વજનરચિતવેષઃ પ્રાપ્તશોભાવિશેષઃ ।
વિવિધમણિમયાલઙ્કારવાન્ સર્વકાલં
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૧॥

નિરુપમગુણરૂપઃ સર્વમાધુર્યભૂપઃ
શ્રિતતનુરુચિદાસ્યઃ કોટિચન્દ્રસ્તુતાસ્યઃ ।
અમૃતવિજયિહાસ્યઃ પ્રોચ્છલચ્ચિલ્લિલાસ્યઃ
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૨॥

ધૃતનવપરભાગઃ સવ્યહસ્તસ્થિતાગઃ
પ્રકટિતનિજકક્ષઃ પ્રાપ્તલાવણ્યલક્ષઃ ।
કૃતનિજજનરક્ષઃ પ્રેમવિસ્તારદક્ષઃ
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૩॥

ક્રમવલદનુરાગસ્વપ્રિયાપાઙ્ગભાગ
ધ્વનિતરસવિલાસજ્ઞાનવિજ્ઞાપિહાસઃ ।
સ્મૃતરતિપતિયાગઃ પ્રીતિહંસીતડાગઃ
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૪॥

મધુરિમભરમગ્ને ભાત્યસવ્યેઽવલગ્ને
ત્રિવલિરલસવત્ત્વાત્યસ્ય પુષ્ટાનતત્વાત્ ।
ઇતરત ઇહ તસ્યા મારરેખેવ રસ્યા
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૫॥

વહતિ વલિતહર્ષં વાહયંશ્ચાનુવર્ષં
ભજતિ ચ સગણં સ્વં ભોજયન્ યોઽર્પયન્ સ્વમ્ ।
ગિરિમુકુટમણિં શ્રીદામવન્મિત્રતાશ્રીઃ
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૬॥

અધિધરમનુરાગં માધવેન્દ્રસ્ય તન્વં-
સ્તદમલહૃદયોત્થાં પ્રેમસેવાં વિવૃણ્વન્ ।
પ્રકટિતનિજશક્ત્યા વલ્લભાચાર્યભક્ત્યા
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૭॥

પ્રતિદિનમધુનાપિ પ્રેક્ષ્યતે સર્વદાપિ
પ્રણયસુરસચર્યા યસ્ય વર્યા સપર્યા ।
ગણયતુ કતિ ભોગાન્ કઃ કૃતી તત્પ્રયોગાન્
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૮॥

ગિરિધરવરદેવસ્યાષ્ટકેનેમમેવ
સ્મરતિ નિશિ દિને વા યો ગૃહે વા વને વા ।
અકુટિલહૃદયસ્ય પ્રેમદત્વેન તસ્ય
સ્ફુરતુ હૃદિ સ એવ શ્રીલગોપાલદેવઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવિશ્વનાથચક્રવર્તિઠક્કુરવિરચિતસ્તવામૃતલહર્યાં
શ્રીગોપાલદેવાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *