Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Gujarati | શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૧

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૧ Lyrics in Gujarati:

પ્રથમં શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકં
નમઃ શ્રીગોવર્ધનાય ।
ગોવિન્દાસ્યોત્તંસિત વંશીક્વણિતોદ્ય-
લ્લાસ્યોત્કણ્ઠામત્તમયૂરવ્રજવીત ।
રાધાકુણ્ડોત્તુઙ્ગતરઙ્ગાઙ્કુરિતાઙ્ગ
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૧॥

યસ્યોત્કર્ષાદ્ વિસ્મિતધીભિર્વ્રજદેવી
વૃન્દૈર્વર્ષં વણિતમાસ્તે હરિદાસ્યમ્ ।
ચિત્રૈર્યુઞ્જન સ દ્યુતિપુઞ્જૈરખિલાશાં
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૨॥

વિન્દદ્ભિર્યો મન્દિરતાં કન્દરવૃન્દૈઃ
કન્દૈશ્ચેન્દોર્બન્ધુભિરાનન્દયતીશમ્ ।
વૈદૂર્યાભૈર્નિર્ઝરતોયૈરપિ સોઽયં
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૩॥

શશ્વદ્વિશ્વાલઙ્કરણાલઙ્કૃતિમેધ્યૈઃ
પ્રેમ્ણા ધૌતૈર્ધાતુભિરુદ્દીપિતસાનો ।
નિત્યાક્રન્દત્કન્દર વેણુધ્વનિહર્ષાત્
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૪॥

પ્રાજ્યા રાજિર્યસ્ય વિરાજત્યુપલાનાં
કૃષ્ણેનાસૌ સન્તતમધ્યાસિતમધ્યા ।
સોઽયં બન્ધુર્બન્ધુરધર્મા સુરભાણાં
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૫॥

નિર્ધુન્વાનઃ સંહૃતિહેતું ઘનવૃન્દં
જિત્વા જભારાતિમસમ્ભાવિતબાધમ્ ।
સ્વાનાં વૈરં યઃ કિલ નિર્યાપિતવાન્ સઃ
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૬॥

બિભ્રાણો યઃ શ્રીભુજદણ્ડોપરિભર્તુશ્-
છત્રીભાવં નામ યથાર્થં સ્વમકાર્ષીત્ ।
કૃષ્ણોપજ્ઞં યસ્ય મખસ્તિષ્ઠતિ સોઽયં
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૭॥

ગાન્ધર્વાયાઃ કેલિકલાબાન્ધવ કુઞ્જે
ક્ષુણ્ણૈસ્તસ્યાઃ કઙ્કણહારૈઃ પ્રયતાઙ્ગ ।
રાસક્રીડામણ્ડિતયોપત્યકયાઢ્ય
પ્રત્યાશાં મે ત્વં કુરુ ગોવર્ધન પૂર્ણામ્ ॥ ૮॥

અદ્રોશ્રેણીશેખર પદ્યાષ્ટકમેતત્
કૃષ્ણામ્ભોદપ્રેષ્ઠ પઠેદ્ યસ્તવ દેહી ।
પ્રેમાનન્દં તુન્દિલયન્ ક્ષિપ્રમમન્દં
તં હર્ષેણ સ્વીકુરુતાં તે હૃદયેશઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં મત્તમયૂરાખ્યં
પ્રથમં શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top