Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Govardhanashtakam 2 Lyrics in Gujarati | શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૨

શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati:

દ્વિતીયં ગોવર્ધનાષ્ટકં
શ્રીગોવર્ધનાય નમઃ ।
નીલસ્તમ્ભોજ્જ્વલરુચિભરૈર્મણ્ડિતે બાહુદણ્ડે
છત્રચ્છાયાં દધદઘરિપોર્લબ્ધસપ્તાહવાસઃ ।
ધારાપાતગ્લપિતમનસાં રક્ષિતા ગોકુલાનાં
કૃષ્ણપ્રેયાન્ પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૧॥

ભીતો યસ્માદપરિગણયન્ બાન્ધવસ્નેહબન્ધાન્
સિન્ધાવદ્રિસ્ત્વરિતમવિશત્ પાર્વતીપૂર્વજોઽપિ ।
યસ્તં જમ્ભુદ્વિષમકુરુત સ્તમ્ભસમ્ભેદશૂન્યં
સ પ્રૌઢાત્મા પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૨॥

આવિષ્કૃત્ય પ્રકટમુકુટાટોપમઙ્ગં સ્થવીયઃ
શૈલોઽસ્મીતિ સ્ફુટમભિદધત્ તુષ્ટિવિસ્ફારદૃષ્ટિઃ ।
યસ્મૈ કૃષ્ણઃ સ્વયમરસયદ્ વલ્લવૈર્દત્તમન્નં
ધન્યઃ સોઽયં પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૩॥

અદ્યાપ્યૂર્જપ્રતિપદિ મહાન્ ભ્રાજતે યસ્ય યજ્ઞઃ
કૃષ્ણોપજ્ઞં જગતિ સુરભીસૈરિભીક્રીડયાઢ્યઃ ।
શષ્પાલમ્બોત્તમતટયા યઃ કુટુમ્બં પશૂનાં
સોઽયં ભૂયઃ પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૪॥

શ્રીગાન્ધર્વાદયિતસરસીપદ્મસૌરભ્યરત્નં
હૃત્વા શઙ્કોત્કરપરવશૈરસ્વનં સઞ્ચરદ્ભિઃ ।
અમ્ભઃક્ષોદપ્રહરિકકુલેનાકુલેનાનુયાતૈ-
ર્વાતૈર્જુષ્ટૈઃ પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૫॥

કંસારાતેસ્તરિવિલસિતૈરાતરાનઙ્ગરઙ્ગૈ-
રાભીરીણાં પ્રણયમભિતઃ પાત્રમુન્મીલયન્ત્યાઃ ।
ધૌતગ્રાવાવલિરમલિનૈર્માનસામર્ત્યસિન્ધો-
ર્વીચિવ્રાતૈઃ પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૬॥

યસ્યાધ્યક્ષઃ સકલહઠિનામાદદે ચક્રવર્તી
શુલ્કં નાન્યદ્ વ્રજમૃગદૃશામર્પણાદ્ વિગ્રહસ્ય ।
ઘટ્ટસ્યોચ્ચૈર્મધુકરરુચસ્તસ્ય ધામપ્રપઞ્ચૈઃ
શ્યામપ્રસ્થઃ પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૭॥

ગાન્ધર્વાયાઃ સુરતકલહોદ્દામતાવાવદૂકૈઃ
ક્લાન્તશ્રોત્રોત્પલવલયિભિઃ ક્ષિપ્તપિઞ્છાવતંસૈઃ ।
કુઞ્જૈસ્તલ્પોપરિ પરિલુઠદ્વૈજયન્તીપરીતૈઃ
પુણ્યાઙ્ગશ્રીઃ પ્રથયતુ સદા શર્મ ગોવર્ધનો નઃ ॥ ૮॥

યસ્તુષ્ટાત્મા સ્ફુટમનુપઠેચ્છ્રદ્ધયા શુદ્ધયાન્ત-
ર્મેધ્યઃ પદ્યાષ્ટકમચટુલઃ સુષ્ઠુ ગોવર્ધનસ્ય ।
સાન્દ્રં ગોવર્ધનધરપદદ્વન્દ્વશોણારવિન્દે
વિન્દન્ પ્રેમોત્કરમિહ કરોત્યદ્રિરાજે સ વાસમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં શ્રીગિરીન્દ્રવાસાનન્દદં
નામ દ્વિતીયં શ્રીગોવર્ધનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top