Ashtaka

Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીકમલજદયિતાષ્ટકમ્

શ્રીકમલજદયિતાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શૃઙ્ગક્ષ્માભૃન્નિવાસે શુકમુખમુનિભિઃ સેવ્યમાનાઙ્ઘ્રિપદ્મે
સ્વાઙ્ગચ્છાયાવિધૂતામૃતકરસુરરાડ્વાહને વાક્સવિત્રિ ।
શમ્ભુશ્રીનાથમુખ્યામરવરનિકરૈર્મોદતઃ પૂજ્યમાને
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૧॥

કલ્પાદૌ પાર્વતીશઃ પ્રવરસુરગણપ્રાર્થિતઃ શ્રૌતવર્ત્મ
પ્રાબલ્યં નેતુકામો યતિવરવપુષાગત્ય યાં શૃઙગશૈલે ।
સંસ્થાપ્યાર્ચાં પ્રચક્રે બહુવિધનતિભિઃ સા ત્વમિન્દ્વર્ધચૂડા
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૨॥

પાપૌઘં ધ્વંસયિત્વા બહુજનિરચિતં કિં ચ પુણ્યાલિમારા-
ત્સમ્પાદ્યાસ્તિક્યબુદ્ધિં શ્રુતિગુરુવચનેષ્વાદરં ભક્તિદાર્ઢ્યમ્ ।
દેવાચાર્યદ્વિજાદિષ્વપિ મનુનિવહે તાવકીને નિતાન્તં
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૩॥

વિદ્યામુદ્રાક્ષમાલામૃતઘટવિલસત્પાણિપાથોજજાલે
વિદ્યાદાનપ્રવીણે જડબધિરમુખેભ્યોઽપિ શીઘ્રં નતેભ્યઃ ।
કામાદીનાન્તરાન્મત્સહજરિપુવરાન્દેવિ નિર્મૂલ્ય વેગાત્
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૪॥

કર્મસ્વાત્મોચિતેષુ સ્થિરતરધિષણાં દેહદાર્ઢ્યં તદર્થં
દીર્ઘં ચાયુર્યશશ્ચ ત્રિભુવનવિદિતં પાપમાર્ગાદ્વિરક્તિમ્ ।
સત્સઙ્ગં સત્કથાયાઃ શ્રવણમપિ સદા દેવિ દત્વા કૃપાબ્ધે
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૫॥

માતસ્ત્વત્પાદપદ્મં ન વિવિધકુસુમૈઃ પૂજિતં જાતુ ભક્ત્યા
ગાતું નૈવાહમીશે જડમતિરલસસ્ત્વદ્ગુણાન્દિવ્યપદ્યૈઃ ।
મૂકે સેવાવિહીનેઽપ્યનુપમકરુણામર્ભકેઽમ્બેવ કૃત્વા
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૬॥

શાન્ત્યાદ્યાઃ સમ્પદો વિતર શુભકરીર્નિત્યતદ્ભિન્નબોધં
વૈરાગ્યં મોક્ષવાઞ્છામપિ લઘુ કલય શ્રીશિવાસેવ્યમાને ।
વિદ્યાતીર્થાદિયોગિપ્રવરકરસરોજાતસમ્પૂજિતાઙ્ઘ્રે
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૭॥

સચ્ચિદ્રૂપાત્મનો મે શ્રુતિમનનનિદિધ્યાસનાન્યાશુ માતઃ
સમ્પાદ્ય સ્વાન્તમેતદ્રુચિયુતમનિશં નિર્વિકલ્પે સમાધૌ ।
તુઙ્ગાતીરાઙ્કરાજદ્વરગૃહવિલસચ્ચક્રરાજાસનસ્થે
વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૮॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીકમલજદયિતાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।