Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Krishnachandrashtakam 2 Lyrics in Gujarati | શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રાષ્ટકમ્ ૨

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રાષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati:

શ્રીકેવલરામપ્રણીતમ્
વનભુવિ વિહરન્તૌ તચ્છવિં વર્ણયન્તૌ
સુહૃદમનુસરન્તૌ દુર્હૃદં સૂદયન્તૌ ।
ઉપયમુનમટન્તૌ વેણુનાદં સૃજન્તૌ
ભજ હૃદય હસન્તૌ રામકૃષ્ણૌ લસન્તૌ ॥ ૧॥

કલયસિ ભવરીતિં નૈવ ચેદ્ભૂરિભૂતિં
યમકૃતનિગૃહીતિં તર્હિ કૃત્વા વિનીતિમ્ ।
જહિહિ મુહુરનીતિં જાયમાનપ્રતીતિં
કુરુ મધુરિપુગીતિં રે મનો માન્યગીતિમ્ ॥ ૨॥

દ્વિપપરિવૃઢદન્તં યઃ સમુત્પાટ્ય સાન્તં
સદસિ પરિભવન્તં લીલયા હન્ત સાન્તમ્ ।
સ્વજનમસુખયન્તં કંસમારાદ્ભ્રમન્તં
સકલહૃદિ વસન્તં ચિન્તયામિ પ્રભું તમ્ ॥ ૩॥

કરધૃતનવનીતઃ સ્તેયતસ્તસ્ય ભીતઃ
પશુપગણપરીતઃ શ્રીયશોદાગૃહીતઃ ।
નિખિલનિગમગીતઃ કાલમાયાદ્યભીતઃ
કનકસદુપવીતઃ શ્રીશુકાદિપ્રતીતઃ ॥ ૪॥

સકલજનનિયન્તા ગોસમૂહાનુગન્તા
વ્રજવિલસદનન્તાભીરુગેહેષુ રન્તા ।
અસુરનિકરહન્તા શક્રયાગાવમન્તા
જયતિ વિજયિયન્તા વેદમાર્ગાભિમન્તા ॥ ૫॥

સુકૃતિવિહિતસેવો નિર્જિતાનેકદેવો
ભવવિધિકૃતસેવઃ પ્રીણિતાશેષદેવઃ ।
સ્મ નયતિ વસુદેવો ગોકુલં યં મુદે વો
ભવતુ સ યદુદેવઃ સર્વદા વાસુદેવઃ ॥ ૬॥

કરકજધૃતશૈલે પ્રોલ્લસત્પીતચૈલે ?? મય્ બે ચોર્રેચ્ત્
રુચિરનવઘનાભે શોભને પદ્મનાભે ।
વિકચકુસુમપુઞ્જે શોભમાને નિકુઞ્જે
સ્થિતવતિ કુરુ ચેતઃ પ્રીતિમન્યત્ર નેતઃ ॥ ૭॥

વિષયવિરચિતાશે પ્રાપ્તસંસારપાશે-
ઽનવગતનિજરૂપે સૃષ્ટકર્મણ્યપૂપે ।
સુકૃતકૃતિવિહીને શ્રીહરે ભક્તિહીને
મયિ કૃતય સમન્તૌ કેવલે દીનજન્તૌ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીકેવલરામપ્રણીતં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top