Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Radha Ashtakam 2 Lyrics in English

Shri Radha Ashtakam 2 Lyrics in English

22 Views

Sri Madradhashtakam 2 Lyrics in English:

nikunje manjusadvividhamrdupuspaikanicayaih
samakirnam dantam sumanijatitam kelisayanam ।
hrdi pradurbhutodbhatavirahabhavaih sapadi yat
kare krtva patravyajanamupavisantim hrdi bhaje ॥ 1॥

viditva gopisam sramavihitanidram hrdi bhiya
ranatkarairbhuyanna khalu gatanidrah paramiti ।
dvitiyena stabdhacalanacapalam kankanacayam
vitanvantim mandam vyajanamatha radham hrdi bhaje ॥ 2॥

vidhayacchaih puspairvividharacanam carumrdulam
padaprantalambam svakarakamalabhyam punarasau ।
sthitam svaprananam priyatamamananyam nijapuro-
‘vagatyatanvantimurasi vanamalam hrdi bhaje ॥ 3॥

pura rasarambhe saradamalaratrisvapi hari-
prabhavadyulliḍhasmaranakrtacintasatayutam ।
hrdi pradurbhutam bahirapi samudviksitumiva
svato varam varam vikasitadrgabjam hrdi bhaje ॥ 4॥

vicinvantim natham niratisayalilakrtiratam
prapasyantim cihnam caranayugasambhutamatulam ।
prakurvantim murdhanyahaha padarenutkaramapi
priyam gopisasya pranatanijanatham hrdi bhaje ॥ 5॥

nijapranadhisaprasabhamilananandavikasa-
tsamastangapremodgatamatanuromavalimapi ।
sphuratsitkarantahsthitasabhayabhavaikanayanam
punah pascattaptamatularasapatram hrdi bhaje ॥ 6॥

lasadgopinathananakamalasamyojitamukham
mukhambhodhipradurbhavadamrtapanaikacaturam ।
parirambhapraptapriyatamasariraikyarasikam
trtiyarthapraptiprakataharisiddhim hrdi bhaje ॥ 7॥

na me vanchyo moksah srutisu caturatma nigadito
na sastriya bhaktirna punarapi vijnanamapi me ।
kadacinmam svaminyahaha mayi dase krpayatu
svatah svacaryanam caranasarane dinakaruna ॥ 8॥

iti srimadradhastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *