Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીમાતૃપદપઙ્કજાષ્ટકમ્

Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીમાતૃપદપઙ્કજાષ્ટકમ્

76 Views

શ્રીમાતૃપદપઙ્કજાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજં કલ્યતાં ચેતોઽમ્બુજે સન્તતં
માનાથામ્બુજસમ્ભવાદ્રિતનયાકાન્તૈઃ સમારાધિતમ્ ।
વાઞ્છાપૂરણનિર્જિતામરમહીરુડ્ગર્વસર્વસ્વકમ્
વાચઃ સૂક્તિસુધારસદ્રવમુચો નિર્યાન્તિ વક્ત્રોદરાત્ ॥ ૧॥

માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજં મુનિમનઃકાસારવાસાદરં
માયામોહમહાન્ધકારમિહિરં માનાતિગપ્રાભવમ્ ।
માતઙ્ગાભિમતિં સ્વકીયગમનૈર્નિર્મૂલયત્કૌતુકા-
દ્વન્દેઽમન્દતપઃફલાપ્યનમનસ્તોત્રાર્ચનાપ્રક્રમમ્ ॥ ૨॥

માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજં પ્રણમતામાનન્દવારાન્નિધે
રાકાશારદપૂર્ણચન્દ્રનિકરં કામાહિપક્ષીશ્વરમ્ ।
વૃન્દં પ્રાણભૃતાં સ્વનામ વદતામત્યાદરાત્સત્વરં
ષદ્ભાષાસરિદીશ્વરં પ્રતિદધત્ષાણ્માતુરાર્ચ્યં ભજે ॥ ૩॥

કામં ફાલતલે દુરક્ષરતતિર્દૈવી મમાસ્તાં ન ભી-
ર્માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજોત્થરજસા લુમ્પામિ તાં નિશ્ચિતમ્ ।
માર્કણ્ડેયમુનિર્યથા ભવપદામ્ભોજાર્ચનાપ્રાભવાત્
કાલં તદ્વદહં ચતુર્મુખમુખામ્ભોજાતસૂર્યપ્રભે ॥ ૪॥

પાપાનિ પ્રશમં નયાશુ મમતાં દેહેન્દ્રિયપ્રાણગાં
કામાદીનપિ વૈરિણો દૃઢતરાન્મોક્ષાધ્વવિઘ્નપ્રદાન્ ।
સ્નિગ્ધાન્પોષય સન્તતં શમદમધ્યાનાદિમાન્મોદતો
માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજં હૃદિ સદા કુર્વે ગિરાં દેવતે ॥ ૫॥

માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજસ્ય મનસા વાચા ક્રિયાતોઽપિ વા
યે કુર્વન્તિ મુદાન્વહં બહુવિધૈર્દિવ્યૈઃ સુમૈરર્ચનામ્ ।
શીઘ્રં તે પ્રભવન્તિ ભૂમિપતયો નિન્દન્તિ ચ સ્વશ્રિયા
જમ્ભારાતિમપિ ધ્રુવં શતમખીકષ્ટાપ્તનાકશ્રિયમ્ ॥ ૬॥

માતસ્ત્વત્પદપકજં શિરસિ યે પદ્માટવીમધ્યત-
શ્ચન્દ્રાભં પ્રવિચિન્તયન્તિ પુરુષાઃ પીયૂષવર્ષ્યન્યહમ્ ।
તે મૃત્યું પ્રવિજિત્ય રોગરહિતાઃ સમ્યગ્દૃઢાઙ્ગાશ્ચિરં
જીવન્ત્યેવ મૃણાલકોમલવપુષ્મન્તઃ સુરૂપા ભુવિ ॥ ૭॥

માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજં હૃદિ મુદા ધ્યાયન્તિ યે માનવાઃ
સચ્ચિદ્રૂપમશેષવેદશિરસાં તાત્પર્યગમ્યં મુહુઃ ।
અત્યાગેઽપિ તનોરખણ્ડપરમાનન્દં વહન્તઃ સદા
સર્વં વિશ્વમિદં વિનાશિ તરસા પશ્યન્તિ તે પૂરુષાઃ ॥ ૮॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીમાતૃપદપઙ્કજાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *