Ashtaka

Shri Mukundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીમુકુન્દાષ્ટકમ્

શ્રીમુકુન્દાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીમુકુન્દાય નમઃ ।
બલભિદુપલકાન્તિદ્રોહિણિ શ્રીમદઙ્ગે
ઘુસૃણરસવિલાસૈઃ સુષ્ઠુ ગાન્ધર્વિકાયાઃ ।
સ્વમદનનૃપશોભાં વર્ધયન્ દેહરાજ્યે
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૧॥

ઉદિતવિધુપરાર્ધજ્યોતિરુલ્લઙ્ઘિવક્ત્રો
નવતરુણિમરજ્યદ્બાલ્યશેષાતિરમ્યઃ ।
પરિષદિ લલિતાલીં દોલયન્ કુણ્ડલાભ્યાં
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૨॥

કનકનિવહશોભાનન્દિ પીતં નિતમ્બે
તદુપરિ નવરક્તં વસ્ત્રમિત્થં દધાનઃ ।
પ્રિયમિવ કિલ વર્ણં રાગયુક્તં પ્રિયાયાઃ
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટપૂર્તિં મુકુન્દઃ ॥ ૩॥

સુરભિકુસુમવૃન્ધૈર્વાસિતામ્ભઃસમૃદ્ધે
પ્રિયસરસિ નિદાઘે સાયમાલીપરીતામ્ ।
મદનજનકસેકૈઃ ખેલયન્ન્ એવ રાધાં
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૪॥

પરમલમિહ લબ્ધ્વા હન્ત ગાન્ધર્વિકાયાઃ
પુલકિતતનુરુચ્ચૈરુન્મદસ્તત્ક્ષણેન ।
નિખિલવિપિનદેશાન્ વાસિતાન્ એવ જિઘ્રન્
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૫॥

પ્રણિહિતભુજદણ્ડઃ સ્કન્ધદેશે વરાઙ્ગ્યાઃ
સ્મિતવિકસિતગણ્ડે કીર્તિદાકન્યકાયાઃ ।
મનસિજજનિસૌખ્યં ચુમ્બનેનૈવ તન્વન્
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૬॥

પ્રમદદનુજગોષ્ઠ્યાઃ કોઽપિ સંવર્તવહ્નિ-
ર્વ્રજભુવિ કિલ પિત્રોર્મૂર્તિમાન્ સ્નેહપુઞ્જઃ ।
પ્રથમરસમહેન્દ્રઃ શ્યામલો રાધિકાયાઃ
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૭॥

સ્વકદનકથયાઙ્ગીકૃત્ય મૃદ્વીં વિશાખાં
કૃતચટુ લલિતાં તુ પ્રાર્થન્ પ્રૌઢશીલામ્ ।
પ્રણયવિધુરરાધામાનવિધ્વંસનાય
પ્રણયતુ મમ નેત્રાભીષ્ટસિદ્ધિં મુકુન્દઃ ॥ ૮॥

પરિપઠતિ મુકુન્દસ્યાષ્ટકં કાકુભિર્યઃ
સકલવિષયસઙ્ગાત્ સન્નિયમ્યેન્દ્રિયાણિ ।
વ્રજનવયુવરાજો દર્શયન્ સ્વં સરાધે
સ્વજનગણનમધ્યે તં પ્રિયાયાસ્તનોતિ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં શ્રીમુકુન્દાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment