Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 2

Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 2

65 Views

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ಆಚಾರ್ಯ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಅವಸ್ಥೀ “ರಸೇನ್ದು” ಕೃತಮ್

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ ।

ವಿಪ್ರವಂಶಾವತಂಶಂ ಸದಾ ನೌಮ್ಯಹಂ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ಜಾಮದಗ್ನೇ ಪ್ರಭೋ ।
ದ್ರೋಹಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿ ವೈಕಷ್ಟತಾಂ ಲೋಪಕಂ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 1॥

ಕ್ಷತ್ರದುಷ್ಟಾನ್ತಕಂ ವೈ ಕರಸ್ಯಂ ಧನುಂ
ರಾಜತೇಯಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಕುಠಾರಂ ಪ್ರಭೋ ।
ಫುಲ್ಲರಕ್ತಾಬ್ಜ ನೇತ್ರಂ ಸದಾ ಭಾಸ್ವರಂ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 2॥

ತೇಜಸಂ ಶುಭ್ರದೇಹಂ ವಿಶಾಲೌ ಕರೌ
ಶ್ವೇತಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸದಾಧಾರಕಮ್ ।
ದಿವ್ಯಭಾಲೇ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಜಟಾಜೂವರಂ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 3॥

ಭಕ್ತಪಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಕೃಪಾಸಾಗರಂ
ರೌದ್ರರೂಪಂ ಕರಾಲಂ ಸುರೈಃ ವನ್ದಿತೈಃ ।
ಜನ್ಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ವ್ರತೀಧಾರಕಃ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 4॥

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಭಂಡಾರಕಃ
ವೇದಯುದ್ಧೇಷು ವಿದ್ಯಾಸು ಪಾರಂಗತಃ ।
ವಾಸಮಾಹೇನ್ದ್ರಶೈಲೇ ಶಿವಾರಾಧಕಃ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 5॥

ಜ್ಞಾನದಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಸದಾ ಭೂತಲೇ
ಪಾಪಸನ್ತಾಪಕಷ್ಟಾದಿ ಸಂಹಾರಕಃ ।
ದಿವ್ಯಭವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಪೂರ್ಣಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಂ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 6॥

ಆರ್ತದುಃಖಾದಿಕಾನಾಂ ಸದಾರಕ್ಷಕಃ
ಭೀತದೈತ್ಯಾದಿಕಾನಾಂ ಸದಾ ನಾಶಕಃ ।
ತ್ರೀನ್ಗುಣಃ ಸಪ್ತಕೃತ್ವಾತುಭೂರ್ದತ್ತಕಃ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 7॥

ಶೀಲಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ದಯಾಸಾಗರಂ
ಭಕ್ತಿದಂ ಕೀರ್ತಿದಂ ಶಾನ್ತಿದಂ ಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ವಿಶ್ವಮಾಯಾಪರಂ ಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಕಂ
ರೇಣುಕಾನನ್ದನಂ ವನ್ದತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 8॥

ಭಾರ್ಗವಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಾಯಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಅವಸ್ಥೀ “ರಸೇನ್ದು” ಕೃತಮ್
ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *