Ashtaka

Shri Radha Ashtakam 4 Lyrics in English | Sri Radha Stotram

Sri Radhashtakam 4 Lyrics in English:

srisrivrndavanesvaryai namah ।
disi disi racayanti sancarannetralaksmi
vilasitakhuralibhih khanjaritasya khelam ।
hrdayamadhupamallim vallavadhisasuno-
rakhilagunagabhiram radhikamarcayami ॥ 1॥

pituriha vrsabhanoranvavayaprasastim
jagati kila samaste susthu vistarayantim ।
vrajapatikumaram khelayantim sakhibhih
surabhini nijakunḍe radhikamarcayami ॥ 2॥

saradupacitarakakaumudinathakirti
prakaradamanadiksadaksinasmeravaktram ।
natadaghabhidapaṅgottuṅgitanaṅgaraṅgam
kalitarucitaraṅgam radhikamarcayami ॥ 3॥

vividhakusumavrndotphulladhammillaghati
vighatitamadaghurnatkekipicchaprasastim ।
madhuripumukhabimbodgirnatambularaga
sphuradamalakapolam radhikamarcayami ॥ 4॥

amalinalalitantahsnehasiktantaraṅgam
akhilavidhavisakhasakhyavikhyatasilam ।
sphuradaghabhidanarghapremamanikyapetim
dhrtamadhuravinodam radhikamarcayami ॥ 5॥

atulamahasi vrndaranyarajye’bhisiktam
nikhilasamayabhartuh kartikasyadhidevim ।
aparimitamukundapreyasivrndamukhyam
jagadaghaharakirtim radhikamarcayami ॥ 6॥

haripadanakhakotiprsthaparyantasima
tatamapi kalayantim pranakoterabhistam ।
pramuditamadiraksivrndavaidagdhyadiksa
gurumatigurukirtim radhikamarcayami ॥ 7॥

amalakanakapattodghrstakasmiragaurim
madhurimalaharibhih samparitam kisorim ।
haribhujaparirabdham labdharomancapalim
sphuradarunadukulam radhikamarcayami ॥ 8॥

tadamalamadhurimnam kamamadhararupam
paripathati varistham susthu radhastakam yah ।
ahimakiranaputrikulakalyanacandrah
sphutamakhilamabhistam tasya tustastanoti ॥ 9॥

iti srirupagosvamiviracitastavamalayam sriradhastakam sampurnam ।