Ashtaka

Shri Radha Ashtakam Lyrics in English | Sri Radha Stotram

Sri Radhashtakam Lyrics in English:

Om disidisiracayantim sancayannetralaksmim
vilasitakhuralibhih khanjaritasya khelam ।
hrdayamadhupamallim vallavadhisasuno-
rakhilagunagabhiram radhikamarcayami ॥ 1॥

pituriha vrsabhano ratnavayaprasastim
jagati kila sayaste susthu vistarayantim ।
vrajanrpatikumaram khelayantim sakhibhih
surabhini nijakunḍe radhikamarcayami ॥ 2॥

saradupacitarakakaumudinathakirtti-
prakaradamanadiksadaksinasmeravaktram ।
natayadabhidapangottungitanam garangam
valitarucirarangam radhikamarcayami ॥ 3॥

vividhakusumavrndotphulladhammilladhati-
vighatitamadaghrrnatkekipicchuprasastim ।
madhuripumukhabimbodgirnatambularaga-
sphuradamalakapolam radhikamarcayami ॥ 4॥

nalinavadamalantahsnehasiktam taranga-
makhilavidhivisakhasakhyavikhyatasilam ।
sphuradaghabhidanarghapremamanikyapetim
dhrtamadhuravinodam radhikamarcayami ॥ 5॥

atulamahasivrndaranyarajyebhisiktam
nikhilasamayabhartuh kartikasyadhidevim ।
aparimitamukundapreyasivrndamukhyam
jagadaghaharakirtim radhikamarcayami ॥ 6॥

haripadanakhakotiprsthaparyantasima-
tatamapi kalayantim pranakoterabhistam ।
pramuditamadiraksivrndavaidagdhyadiksa-
gurumapi gurukirtim radhikamarcayami ॥ 7॥

amalakanakapattidrstakasmiragaurim
madhurimalaharibhih samparitam kisorim ।
haribhujaparirabdhvam laghvaromancapalim
sphuradarunadukulam radhikamarcayami ॥ 8॥

tadamalamadhurimnam kamamadhararupam
paripathati varistham susthu radhastakam yah ।
ahimakiranaputrikulakalyanacandrah
sphutamakhilamabhistam tasya tustastanoti ॥ 9॥

iti sriradhastakam sampurnam ॥