Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Raghavendra Ashtakam Lyrics in English | Shri Raghavendra Stotram

Shri Raghavendra Ashtakam Lyrics in English | Shri Raghavendra Stotram

133 Views

Sri Raghavendra Ashtakam Text in English:

॥ sriraghavendrastakam ॥

acyutam raghavam janaki vallabham
kosaladhisvaram ramacandram harim ।
nityadhamadhipam sadgunambhonidhim
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 1 ॥

sarvasaṅkarakam sarvasandharakam
sarvasamharakam sarvasantarakam ।
sarvapam sarvadam sarvapujyam prabhum
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 2 ॥

dehinam sesinam gaminam raminam
hyasya sarvaprapañcasya cantahsthitam ।
visvaparasthitam visvarupam tatha
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 3 ॥

sindhuna samstutam sindhusetoh karam
ravanaghnam param raksasamantakam ।
pahnajadistutam sitaya canvitam
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 4 ॥

yogisiddhagra-ganyarsi-sampujitam
pahnajonpadakam vedadam vedapam ।
vedavedyam ca sarvajñahetum sruteh
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 5 ॥

divyadeham tatha divyabhusanvitam
nityamuktaikasevyam paresam kilam ।
karanam karyarupam visistam vibhum
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 6 ॥

kujhtiaih kuntalaihsobhamanam param
divyabhavjeksanam purnacandrananam ।
nilameghadyutim divyapitambaram
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 7 ॥

capabananvitam bhuktiuktipradam
dharmasamraksakam papavidhvamsakam ।
dinabandhum paresam dayambhonidhim
sarvalokesvaram raghavendram bhaje ॥ 8 ॥

॥ iti sriraghavendrastakam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *