Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ruchir Ashtakam 1 Lyrics in Gujarati | Ashtaka Stotram

Shri Ruchir Ashtakam 1 Lyrics in Gujarati | Ashtaka Stotram

67 Views

Sri Ruchirashtakam 1 Lyrics in Gujarati:

શ્રીરુચિરાષ્ટકમ્ ૧

સર્વત્ર યઃ પ્રકટયન્ ભુવિ સદ્ગુણાન્ સ્વાન્
શ્રીવિઠ્ઠલો હરિરિહ સ્વયમેવ યોઽભૂત્ ।
તં નિત્યકાન્તમથ સર્વગુણૈકરૂપં
શ્રીવલ્લભપ્રભુમહં સતતં સ્મરામિ ॥ ૧॥

રૂપામૃતાનિ નિજસેવિજનાય દાતું
યઃ સન્દધાર સ હિ લૌકિકચારુદેહમ્ ।
આનન્દમાત્રનિખિલાવયવસ્વરૂપં
ભૂયો ભજામિ સુભગં ભુવિ ગોકુલેશમ્ ॥ ૨॥

પુષ્પોચિતસ્મિતલસલ્લલનાલતાભિ-
રાલિઙ્ગિતં નિજજનેપ્સિતસત્ફલાઢ્યમ્ ।
શૃઙ્ગારકલ્પતરુમત્ર કમપ્યનલ્પં
શ્રીગોકુલોદિતમહં સતતં ભજામિ ॥ ૩॥

યોષિદ્ભિરદ્ભુતમશેષહૃષીકપાત્રૈઃ
પેપીયમાનપરિપૂર્ણરસસ્વરૂપમ્ ।
બ્રહ્માદિદુર્લભમનન્યજનૈકલભ્યં
શ્રીવલ્લભં તમનિશં સુભગં ભજામિ ॥ ૪॥

સૌભાગ્યભૂમિજનિતં ત્રિજગદ્વધૂનાં
લાવણ્યસિન્ધુલહરીપરિષિક્તગાત્રમ્ ।
શૃઙ્ગારશેખરમનન્તયશઃસ્વરૂપં
શ્રીગોકુલેશ્વરમેવ સદા ભજામિ ॥ ૫॥

સૌન્દર્યપદ્મમધુવઞ્ચિતમાનસૈસ્તુ
સંસેવિતં મધુકરૈઃ ક્ષિતિસુન્દરીણામ્ ।
આનન્દકન્દમરવિન્દદલાયતાક્ષં
તં ગોકુલાવનિગતં નિભૃતં ભજામિ ॥ ૬॥

શૃઙ્ગારસારનિજરૂપરસં પદાબ્જં
ભૃઙ્ગાયિતેભ્ય ઇહ પાયયિતું જનેભ્યઃ ।
સૌન્દર્યસીમનિકષં દધતં સ્વવેશં
શ્રીગોકુલેશમનિશં તમહં ભજામિ ॥ ૭॥

શૃઙ્ગારમેવ વનિતોત્સવમૂર્મિન્તં
ભાગ્યેન કેનચિદિહાવતરન્તમુર્વ્યામ્ ।
શ્રીવિઠ્ઠલાઙ્ગજનુપં સ્વકુલાવતંસે
સન્તં ભજામિ સતતં પ્રભુગોકુલેશમ્ ॥ ૮॥

ઇત્થં પ્રભોર્નિજપ્રભાતુલમાતુલસ્ય
શ્રીવલ્લભસ્ય રુચિરાષ્ટકમાદરેણ ।
શ્રીકૃષ્ણરાયકૃતમિષ્ટદમેતદીય-
પાદારવિન્દયુગલસ્મરણેન જપ્યમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીકૃષ્ણરાયવિરચિતં રુચિરાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *