Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Lyrics in English

Shailesh Charana Sharana Ashtakam Lyrics in English:

srisailesacaranasaranastakam
gaurimanohara ! surasuramaunivrnda
samsevitanghriyuga ! candrakalavatamsa !
kailasavasa ! karunakara ! bhaktabandho !
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 1 ॥

bhaktartihara ! bhavabandhavinasakesa !
divyapagakalitakantajatakalapa !
sesahibhusa! vrsavahana ! vyomakesa !
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 2 ॥

bhrngisasevita ! ganesakumaratata !
mrtyunjaya ! tripuradanavabhedakarin !
panavupattamrgadamarukatrisula !
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 3 ॥

nagendracarmavasanagniravindunetra !
narayanipriya ! mahesa ! nagesa ! sambho !
maunipriyasritamahaphaladograrupa
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 4 ॥

sarvartibhanjana ! sadasiva ! danavare !
parthapraharakalitottamamurthabhaga !
yaksesasevitapadabja ! vibhutidayin !
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 5 ॥

sri bhramarisa ! madanantaka ! krttivasa !
sarpasthirundakalitamalaharadharin !
bhutesa ! khandaparaso ! bhavabandhanasa !
sri sailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 6 ॥

sarvagamastuta ! pavitracaritra ! natha !
yajnapriya ! pranatadevaganottamanga !
kalpadrumaprasavapujitadivyapada !
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 7 ॥

sambho ! girisa ! hara ! suladharandhakare !
srisailavasa ! bhramarambikaya sameta !
sri parvatidayita ! saksiganadhipedya !
srisailavasa ! caranam saranam tavasmi ॥ 8 ॥

sri sailam, sikharesvaram, ganapatim, srihatakesam puna
ssarangesvara, bindutirthamamalam, ghantarkasiddhesvaram
gangam sri bhramarambikam girisutamaramaviresvaram
sankham cakravarahatirthakalitam srisailanatham bhaje ॥ 9 ॥

iti srisailesacaranasaranastakam sampurnam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top