Ashtaka

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Bengali

শ্রীতুলসীনামাষ্টকস্তোত্রম্ অষ্টনামাবলিশ্চ Lyrics in Bengali:

বৃন্দা বৃন্দাবনী বিশ্বপূজিতা বিশ্বপাবনী ।
পুষ্পসারা নন্দিনী চ তুলসী কৃষ্ণজীবনী ॥

এতন্নামাষ্টকং স্তোত্রং পঠন্মঙ্গলমাপ্নুয়াত্ ।

বৃন্দায়ৈ নমঃ । বৃন্দাবন্যৈ নমঃ । বিশ্বপূজিতায়ৈ নমঃ ।
বিশ্বপাবন্যৈ নমঃ । পুষ্পসারায়ৈ নমঃ । নন্দিন্যৈ নমঃ ।
তুলস্যৈ নমঃ । কৃষ্ণজীবন্যৈ নমঃ ॥ (৮)

Add Comment

Click here to post a comment