Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Tulsi Namashtakam Stotram Ashta Namavali Suchi Text in Bengali

Shri Tulasinamashtakastotram Ashtanamavalishcha Lyrics in Bengali

শ্রীতুলসীনামাষ্টকস্তোত্রম্ অষ্টনামাবলিশ্চ Lyrics in Bengali: বৃন্দা বৃন্দাবনী বিশ্বপূজিতা বিশ্বপাবনী । পুষ্পসারা নন্দিনী চ তুলসী কৃষ্ণজীবনী ॥ এতন্নামাষ্টকং স্তোত্রং পঠন্মঙ্গলমাপ্নুয়াত্ । বৃন্দায়ৈ নমঃ । বৃন্দাবন্যৈ নমঃ । বিশ্বপূজিতায়ৈ নমঃ । বিশ্বপাবন্যৈ নমঃ । পুষ্পসারায়ৈ নমঃ । নন্দিন্যৈ নমঃ । তুলস্যৈ নমঃ । কৃষ্ণজীবন্যৈ নমঃ ॥ (৮)

Scroll to top