Ashtaka

Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Viththaleshashtakam Lyrics in Gujarati:

શ્રીવિઠ્ઠલેશાષ્ટકમ્

રઘુનાથકૃતં
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
કુરુસદસિ કૃતાભૂદ્દ્રૌપદીવસ્ત્રશેષા
સકલનૃપવરેન્દ્રા યત્ર વક્તું ન શક્તાઃ ।
હરિચરણરતાઙ્ગી યેન તત્રાત્મધીરા
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૧॥

પ્રથમજનનપાપપ્રાપ્તસમ્પ્રેતદેહૌ
સમય ઇહ મમાસ્મિન્કૃષ્ણભક્ત્યા સમેતૌ ।
ગલિતપતિતવેષાવુદ્ધતૌ યેન સદ્યઃ
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૨॥

કમલદલસુનેત્રેણૈવ ભૂતેશમાયા-
તતિભિરિવ હિ યેન ભ્રામિતઃ સર્વલોકઃ ।
અખિલજગતિ સર્વસ્વીયભક્તાઃ કૃતાર્થાઃ
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૩॥

સકલયદુકુલેન્દ્રો યેન કંસો હતોઽભૂત્
જનનસમયપૂર્વં દેવકીશૂરયોશ્ચ ।
પરિહૃતમપિ દુઃખં યામિકા મોહિતાશ્ચ
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૪॥

તપનદુહિતુરન્તઃ કાલિયો મારિતઃ સન્
અલિગણસુહિતેઽસ્મિંસ્તત્ફણે યેન નૃત્યમ્ ।
કૃતમપિ ચ તદમ્ભો લમ્ભિતં નિર્વિષત્વં
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૫॥

કપટકૃતશરીરા પૂતના પ્રાપિતાઽભ્રં
વ્રજપતિગૃહસુપ્તાવેકપાદેન યેન ।
શકટ અસુરવેષઃ પ્રેષિતઃ સ્થાનનાશં
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૬॥

પદનતિયુતહસ્તા તોષિતા યેન કુન્તી
હ્યસુરકુલસમૂહા હિંસિતા વીર્યવન્તઃ ।
અખિલભુવનભારઃ પ્રેષિતઃ સંલઘુત્વં
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૭॥

અખિલસુરકુલેન્દ્રસ્યૈવ યેનાભિમાનો
ગિરિવરધરણેન ક્ષીણતાં પ્રાપિતશ્ચ ।
જલધરભવધારાઃ સંહૃતા ગ્રાવયુક્તાઃ
સ ભવતુ મમ ભૂત્યૈ વિઠ્ઠલેશઃ સહાયઃ ॥ ૮॥

વિટ્ઠલેશાષ્ટકમિદં પ્રાતરુત્થાય યઃ પઠેત્ ।
ભક્ત્યા નત્વા ચ સુમનાઃ સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ રઘુનાથકૃતં શ્રીવિઠ્ઠલેશાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।