Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in Punjabi | Shri Yugal Ashtakam

Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in Punjabi | Shri Yugal Ashtakam

32 Views

Shri Yugal Kishor Ashtakam Text in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਯੁਗਲਕਿਸ਼ੋਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰੂਪਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਮ੍ ।
ਨਵਜਲਧਰਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਯੋਤਵਰ੍ਣੌ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੌ
ਵਦਨਨਯਨਪਦ੍ਮੌ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤਂਸੌ ।
ਅਲਕਤਿਲਕਫਾਲੌ ਕੇਸ਼ਵੇਸ਼ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੧॥

ਵਸਨਹਰਿਤਨੀਲੌ ਚਨ੍ਦਨਾਲੇਪਨਾਙ੍ਗੌ
ਮਣਿਮਰਕਤਦੀਪ੍ਤੌ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੌ ।
ਕਨਕਵਲਯਹਸ੍ਤੌ ਰਾਸਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਸਕ੍ਤੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੨॥

ਅਤਿਮਤਿਹਰਵੇਸ਼ੌ ਰਙ੍ਗਭਙ੍ਗੀਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗੌ
ਮਧੁਰਮਦੁਲਹਾਸ੍ਯੌ ਕੁਣ੍ਡਲਾਕੀਰ੍ਣਕਰ੍ਣੌ ।
ਨਟਵਰਵਰਰਮ੍ਯੌ ਨਤ੍ਯਗੀਤਾਨੁਰਕ੍ਤੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੩॥

ਵਿਵਿਧਗੁਣਵਿਦਗ੍ਧੌ ਵਨ੍ਦਨੀਯੌ ਸੁਵੇਸ਼ੌ
ਮਣਿਮਯਮਕਰਾਦ੍ਯੈਃ ਸ਼ੋਭਿਤਾਙ੍ਗੌ ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤੌ ।
ਸ੍ਮਿਤਨਮਿਤਕਟਾਕ੍ਸ਼ੌ ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਮਪ੍ਰਦਤ੍ਤੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੪॥

ਕਨਕਮੁਕੁਟਚੂਡੌ ਪੁਸ਼੍ਪਿਤੋਦ੍ਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਗੌ
ਸਕਲਵਨਨਿਵਿਸ਼੍ਟੌ ਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨ੍ਦਪੁਞ੍ਜੌ ।
ਚਰਣਕਮਲਦਿਵ੍ਯੌ ਦੇਵਦੇਵਾਦਿਸੇਵ੍ਯੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੫॥

ਅਤਿਸੁਵਲਿਤਗਾਤ੍ਰੌ ਗਨ੍ਧਮਾਲ੍ਯੈਰ੍ਵਿਰਾਜੌ
ਕਤਿ ਕਤਿ ਰਮਣੀਨਾਂ ਸੇਵ੍ਯਮਾਨੌ ਸੁਵੇਸ਼ੌ ।
ਮੁਨਿਸੁਰਗਣਭਾਵ੍ਯੌ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਵਿਜ੍ਞੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੬॥

ਅਤਿਸੁਮਧੁਰਮੂਰ੍ਤੌ ਦੁਸ਼੍ਟਦਰ੍ਪਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤੌ
ਸੁਖਰਸਵਰਦੌ ਦ੍ਵੌ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਨੌ ।
ਅਤਿਰਸਵਸ਼ਮਗ੍ਨੌ ਗੀਤਵਾਦ੍ਯੈਰ੍ਵਿਤਾਨੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੭॥

ਅਗਮਨਿਗਮਸਾਰੌ ਸਸ਼੍ਟਿਸਂਹਾਰਕਾਰੌ
ਵਯਸਿ ਨਵਕਿਸ਼ੋਰੌ ਨਿਤ੍ਯਵਨ੍ਦਾਵਨਸ੍ਥੌ ।
ਸ਼ਮਨਭਯਵਿਨਾਸ਼ੌ ਪਾਪਿਨਸ੍ਤਾਰਯਨ੍ਤੌ
ਭਜ ਭਜ ਤੁ ਮਨੋ ਰੇ ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਮਨੋਹਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਰਾਧਿਕਾਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ਚ ਸਿਦ੍ਧਿਦੌ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰੂਪਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਯੁਗਲਕਿਸ਼ੋਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *