Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Bhujangaprayata Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್

Sri Bhujangaprayata Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್

41 Views

ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಸದಾ ಗೋಪಿಕಾಮಂಡಲೇ ರಾಜಮಾನಂ ಲಸನ್ನೃತ್ಯಬನ್ಧಾದಿಲೀಲಾನಿದಾನಮ್ ।
ಗಲದ್ದರ್ಪಕನ್ದರ್ಪಶೋಭಾಭಿದಾನಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 1॥

ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀಜನಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಸಕ್ತಂ ಸುಧಾವರ್ಷಿಂವಂಶೀನಿನಾದಾನುರಕ್ತಮ್ ।
ತ್ರಿಭಂಗಾಕೃತಿಸ್ವೀಕೃತಸ್ವೀಯಭಕ್ತಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾಽಽನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 2॥

ಸ್ಫುರದ್ರಾಸಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತಿರಮ್ಯಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಗೇಹಾದಿದಾಸೈಕಗಮ್ಯಮ್ ।
ವಿಮಾನಸ್ಥಿತಾಶೇಷದೇವಾದಿನಮ್ಯಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾಽಽನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 3॥

ಸ್ವಲೀಲಾರಸಾನನ್ದದುಗ್ಧೋದಮಗ್ನಂ ಪ್ರಿಯಸ್ವಾಮಿನೀಬಾಹುಕಂಠೈಕಲಗ್ನಮ್ ।
ರಸಾತ್ಮೈಕರೂಪಾಽವಬೋಘಂ ತ್ರಿಭಂಗಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾಽಽನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 4॥

ರಸಾಮೋದಸಮ್ಪಾದಕಂ ಮನ್ದಹಾಸಂ ಕೃತಾಭೀರನಾರೀವಿಹಾರೈಕರಾಸಮ್ ।
ಪ್ರಕಾಶೀಕೃತಸ್ವೀಯನಾನಾವಿಲಾಸಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾಽಽನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 5॥

ಜಿತಾನಂಗಸರ್ವಾಂಗಶೋಭಾಭಿರಾಮಂ ಕ್ಷಪಾಪೂರಿತಸ್ವಾಮಿನೀವೃನ್ದಕಾಮಮ್ ।
ನಿಜಾಧೀನತಾವರ್ತಿರಾಮಾತಿವಾಮಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾಽಽನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 6॥

ಸ್ವಸಂಗೀಕೃತಾಽನನ್ತಗೋಪಾಲಬಾಲಂ ವೃತಸ್ವೀಯಗೋಪೀಮನೋವೃತ್ತಿಪಾಲಮ್ ।
ಕೃತಾನನ್ತಚೌರ್ಯಾದಿಲೀಲಾರಸಾಲಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 7॥

ಘೃತಾದ್ರೀಶಗೋವರ್ಧನಾಧಾರಹಸ್ತಂ ಪರಿತ್ರಾತಗೋಗೋಪಗೋಪೀಸಮಸ್ತಮ್ ।
ಸುರಾಧೀಶಸರ್ವಾದಿದೇವಪ್ರಶಸ್ತಂ ಭಜೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಸದಾಽಽನನ್ದರೂಪಮ್ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿರಾಯವಿರಚಿತಂ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *