Shiva Stotram

Sri Kashivishveshvaraadi Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

શ્રીકાશીવિશ્વેશ્વરાદિ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

નમઃ શ્રીવિશ્વનાથાય દેવવન્દ્યપદાય તે ||
કાશીશેશાવતારે મે દેવદેવ હ્યુપાદિશ ||૧||

માયાધીશં મહાત્માનં સર્વકારણકારણમ ||
વન્દે તં માધવં દેવં યઃ કાશીં ચાધિતિષ્ઠતિ ||૨||

વન્દે તં ધર્મગોપ્તારં સર્વગુહ્યાર્થવેદિનમ ||
ગણદેવં ઢુણ્ઢિરાજં તં મહાન્તં સ્વવિઘ્નહમ ||૩||

ભારં વોઢું સ્વભક્તાનાં યો યોગં પ્રાપ્ત ઉત્તમમ ||
તં સઢુણ્ઢિં દણ્ડપાણિં વન્દે ગઙ્ગાતટસ્થિતમ ||૪||

ભૈરવં દંષ્ટ્રાકરાળં ભક્તાભયકરં ભજે ||
દુષ્ટદણ્ડશૂલશીર્ષધરં વામાધ્વચારિણમ || ૫||

શ્રીકાશીં પાપશમનીં દમનીં દુષ્ટચેતસઃ ||
સ્વનિઃશ્રેણિં ચાવિમુક્તપુરીં મર્ત્યહિતાં ભજે ||૬||

નમામિ ચતુરારાધ્યાં સદાઽણિમ્નિ સ્થિતિં ગુહામ ||
શ્રીગઙ્ગે ભૈરવીં દૂરીકુરુ કલ્યાણિ યાતનામ ||૭||

ભવાનિ રક્ષાન્નપૂર્ણે સદ્વર્ણિતગુણેઽમ્બિકે ||
દેવર્ષિવન્દ્યાંબુમણિકર્ણિકાં મોક્ષદાં ભજે ||૮||

ઇતિ કાશીવિશ્વેશ્વરાદિસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||