Ashtaka Shiva Stotram

Sri Rudra Kotishvara Ashtakam Lyrics in Kannada

Shri Rudra Koteswara Ashtakam  in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ – ತಿರುಕಷುಗುಕುಂಡ್ರಂ Tirukazhugukundram, Tamil Nadu

ವ್ಯೋಮಾನಿಲಾನಲಜಲಾಚಲಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯ-
ಚೈತನ್ಯಕಲ್ಪಿತಶರೀರವಿರಾಜಿತಾಯ
ಋಗ್ವಾದಿ ವೇದಗಿರಿಶೃಂಗನಿಕೇತನಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 1 ॥

ಕರ್ಪೂರಶಂಖಧವಲಾಕೃತಿಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತ-
ಮುಕ್ತಾಫಲಸ್ಪಟಿಕವನ್ಹಿಪವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರಿಕುಂಕುಮಹಿಮಾಮ್ಬುವಿಲೇಪನಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 2 ॥

ಸೌನ್ದರ್ಯನಾಯಕಿಮುಖಾಮ್ಬುಜಭೃಂಗಭೂತ
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕವನ್ಹಿನಿಲಯಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ।
ಅಣಿಮಾದಿದಾಯ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 3 ॥

ಗಂಗಾಜಲಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ಕಲಾಮಯಾಯ
ಕಾಮಾನ್ಧಕತ್ರಿಪುರದಗ್ಧವಿಲೇಪನಾಯ
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗರುಡಧ್ವಜಸೇವಿತಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 4 ॥

ಗೃಧ್ರಾಚಲೇನ್ದ್ರನಿಲಯಾಯ ನಿರೀಶ್ವರಾಯ
ತತ್ತ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಸುಪೂಜಿತವನ್ದಿತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾದಿ ಯೋಗಪುರುಷಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 5 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ
ಪಂಚಾಸ್ಯಚರ್ಮವಸನಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ನಿಗಮಾಚಲನಾಯಕಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 6 ॥

ವೇದಾನ್ತಮುಖ್ಯವಿಭವಾಯ ನಿರೀಶ್ವರಾಯ
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಸರಸಾಯ ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ।
ವೇದಾಯ ವೇದದುರ್ಗಾಯ ವಿಕ್ಷಾಯನಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 7 ॥

ಆಧಾರಶಕ್ತಿಕುಟಿಲಾಸನಪಂಚಕಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಲ್ಪಿತಕಲಾಮಯವಿಗ್ರಹಾಯ
ಪ್ರಾಸಾದ ಷೋಡಶಕಲಾಮಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sri Rudra Kotishvara Ashtakam in Hindi | English | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil