Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali Sanskrit Lyrics:

श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली
ओं गणेशाय नमः ।
ओं विघ्नराजाय नमः ।
ओं विघ्नहर्त्रे नमः ।
ओं गणाधिपाय नमः ।
ओं लम्बोदराय नमः ।
ओं वक्रतुण्डाय नमः ।
ओं विकटाय नमः ।
ओं गणनायकाय नमः ।
ओं गजास्याय नमः । ९

ओं सिद्धिदात्रे नमः ।
ओं खर्वाय नमः ।
ओं मूषकवाहनाय नमः ।
ओं मूषकाय नमः ।
ओं गणराजाय नमः ।
ओं शैलजानन्ददायकाय नमः ।
ओं गुहाग्रजाय नमः ।
ओं महातेजसे नमः ।
ओं कुब्जाय नमः । १८

ओं भक्तप्रियाय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं सिन्दूराभाय नमः ।
ओं गणाध्यक्षाय नमः ।
ओं त्रिनेत्राय नमः ।
ओं धनदायकाय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं शूर्पकर्णाय नमः ।
ओं धूम्राय नमः । २७

ओं शङ्करनन्दनाय नमः ।
ओं सर्वार्तिनाशकाय नमः ।
ओं विज्ञाय नमः ।
ओं कपिलाय नमः ।
ओं मोदकप्रियाय नमः ।
ओं सङ्कष्टनाशनाय नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं सुरासुरनमस्कृताय नमः ।
ओं उमासुताय नमः । ३६

ओं कृपालवे नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं प्रियदर्शनाय नमः ।
ओं हेरम्बाय नमः ।
ओं रक्तनेत्राय नमः ।
ओं स्थूलमूर्तये नमः ।
ओं प्रतापवते नमः ।
ओं सुखदाय नमः ।
ओं कार्यकर्त्रे नमः । ४५

ओं बुद्धिदाय नमः ।
ओं व्याधिनाशकाय नमः ।
ओं इक्षुदण्डप्रियाय नमः ।
ओं शूराय नमः ।
ओं क्षमायुक्ताय नमः ।
ओं अघनाशकाय नमः ।
ओं एकदन्ताय नमः ।
ओं महोदाराय नमः ।
ओं सर्वदाय नमः । ५४

ओं गजकर्षकाय नमः ।
ओं विनायकाय नमः ।
ओं जगत्पूज्याय नमः ।
ओं फलदाय नमः ।
ओं दीनवत्सलाय नमः ।
ओं विद्याप्रदाय नमः ।
ओं महोत्साहाय नमः ।
ओं दुःखदौर्भाग्यनाशकाय नमः ।
ओं मिष्टप्रियाय नमः । ६३

ओं फालचन्द्राय नमः ।
ओं नित्यसौभाग्यवर्धनाय नमः ।
ओं दानपूरार्द्रगण्डाय नमः ।
ओं अंशकाय नमः ।
ओं विबुधप्रियाय नमः ।
ओं रक्ताम्बरधराय नमः ।
ओं श्रेष्ठाय नमः ।
ओं सुभगाय नमः ।
ओं नागभूषणाय नमः । ७२

ओं शत्रुध्वंसिने नमः ।
ओं चतुर्बाहवे नमः ।
ओं सौम्याय नमः ।
ओं दारिद्र्यनाशकाय नमः ।
ओं आदिपूज्याय नमः ।
ओं दयाशीलाय नमः ।
ओं रक्तमुण्डाय नमः ।
ओं महोदयाय नमः ।
ओं सर्वगाय नमः । ८१

ओं सौख्यकृते नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं कृत्यपूज्याय नमः ।
ओं बुधप्रियाय नमः ।
ओं सर्वदेवमयाय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नमः ।
ओं विद्यावते नमः ।
ओं दानशीलाय नमः । ९०

ओं वेदविदे नमः ।
ओं मन्त्रविदे नमः ।
ओं सुधिये नमः ।
ओं अविज्ञातगतये नमः ।
ओं ज्ञानिने नमः ।
ओं ज्ञानिगम्याय नमः ।
ओं मुनिस्तुताय नमः ।
ओं योगज्ञाय नमः ।
ओं योगपूज्याय नमः । ९९

ओं फालनेत्राय नमः ।
ओं शिवात्मजाय नमः ।
ओं सर्वमन्त्रमयाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं अवशाय नमः ।
ओं वशकारकाय नमः ।
ओं विघ्नध्वंसिने नमः ।
ओं सदा हृष्टाय नमः ।
ओं भक्तानां फलदायकाय नमः । १०८ ।

इति श्री वरद गणेश अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Also Read:

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top