Ayyappa Stotram

Sringeri Jagadguru Sri Dharma Sastha Stotram Lyrics in English

Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru in English:

॥ śrī dharmaśāstā stōtram (śr̥ṅgēri jagadguru viracitam) ॥
jagatpratiṣṭhāhēturyaḥ dharmaḥ śrutyantakīrtitaḥ |
tasyāpi śāstā yō dēvastaṁ sadā samupāśrayē || 1 ||

śrīśaṅkarācāryaiḥ śivāvatāraiḥ
dharmapracārāya samastakālē |
susthāpitaṁ śr̥ṅgamahīdhravaryē
pīṭhaṁ yatīndrāḥ paribhūṣayanti || 2 ||

tēṣvēva karmandivarēṣu vidyā-
-tapōdhanēṣu prathitānubhāvaḥ |
vidyāsutīrthō:’bhinavō:’dya yōgī
śāstāramālōkayituṁ pratasthē || 3 ||

dharmasya gōptā yatipuṅgavō:’yaṁ
dharmasya śāstāramavaikṣatēti |
yuktaṁ tadētadyubhayōstayōrhi
sammēlanaṁ lōkahitāya nūnam || 4 ||

kālē:’smin kalimaladūṣitē:’pi dharmaḥ
śrautō:’yaṁ na khalu vilōpamāpa tatra |
hētuḥ khalvayamiha nūnamēva nānyaḥ
śāstā:’stē sakalajanaikavandyapādaḥ || 5 ||

jñānaṁ ṣaḍāsyavaratātakr̥paikalabhyaṁ
mōkṣastu tārkṣyavaravāhadayaikalabhyaḥ |
jñānaṁ ca mōkṣa ubhayaṁ tu vinā śramēṇa
prāpyaṁ janaiḥ hariharātmajasatprasādāt || 6 ||

yamaniyamādisamētaiḥ yatacittairyōgibhiḥ sadā dhyēyam |
śāstāraṁ hr̥di kalayē dhātāraṁ sarvalōkasya || 7 ||

śabaragirinivāsaḥ sarvalōkaikapūjyaḥ
natajanasukhakārī namrahr̥ttāpahārī |
tridaśaditijasēvyaḥ svargamōkṣapradātā
hariharasutadēvaḥ santataṁ śaṁ tanōtu || 8 ||

iti śr̥ṅgēri jagadguru śrī śrī bhāratītīrtha mahāsvāmibhiḥ viracitaṁ dharmaśāstā stōtram |

Also Read:

Sri Ayyappa Swamy Stotram Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil