Ashtaka

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Gujarati | ગોવિન્દાષ્ટકં સ્વામિબ્રહ્માનન્દકૃતમ્

ગોવિન્દાષ્ટકં સ્વામિબ્રહ્માનન્દકૃતમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥
ચિદાનન્દાકારં શ્રુતિસરસસારં સમરસં
નિરાધારાધારં ભવજલધિપારં પરગુણમ્ ।
રમાગ્રીવાહારં વ્રજવનવિહારં હરનુતં
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૧॥

મહામ્ભોદિસ્થાનં સ્થિરચરનિદાનં દિવિજપં
સુધાધારાપાનં વિહગપતિયાનં યમરતમ્ ।
મનોજ્ઞં સુજ્ઞાનં મુનિજનનિધાનં ધ્રુવપદમ્
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૨॥

ધિયા ધીરૈર્ધ્યેયં શ્રવણપુટપેયં યતિવરૈઃ
મહાવાક્યૈજ્ઞેયં ત્રિભુવનવિધેયં વિધિપરમ્ ।
મનોમાનામેયં સપદિ હૃદિ નેયં નવતનું
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૩॥

મહામાયાજાલં વિમલવનમાલં મલહરં
સુબાલં ગોપાલં નિહતશિશુપાલં શશિમુખમ્ ।
કલાતીતં કાલં ગતિહતમરાલં મુરરિપું
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૪॥

નભોબિમ્બસ્ફીતં નિગમગણગીતં સમગતિં
સુરૌઘે સમ્પ્રીતં દિતિજવિપરીતં પુરિશયમ્ ।
ગિરાં પન્થાતીતં સ્વદિતનવનીતં નયકરં
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૫॥

પરેશં પદ્મેશં શિવકમલજેશમ્ શિવકરં
દ્વિજેશં દેવેશં તનુકુટિલકેશં કલિહરમ્ ।
ખગેશં નાગેશં નિખિલભુવનેશં નગધરં
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૬॥

રમાકાન્તં કાન્તં ભવભયલયાન્તં ભવસુખં
દુરાશાન્તં શાન્તં નિખિલહૃદિ ભાન્તં ભુવનપમ્ ।
વિવાદાન્તં દાન્તં દનુજનિચયાન્તં સુચરિતં
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૭॥

જગજ્જ્યેષ્ઠં શ્રેષ્ઠં સુરપતિકનિષ્ઠં ક્રતુપતિં
બલિષ્ઠં ભૂયિષ્ઠં ત્રિભુવનવરિષ્ઠં વરવહમ્ ।
સ્વનિષ્ઠં ધાર્મિષ્ઠં ગુરુગુણગરિષ્ઠં ગુરુવરં
સદા તં ગોવિન્દં પરમસુખકન્દં ભજત રે ॥ ૮॥

ગદાપાણેરેતદ્દુરિતદલનં દુઃખશમનં
વિશુદ્ધાત્મા સ્તોત્રં પઠતિ મનુજો યસ્તુ સતતમ્ ।
સ ભુક્ત્વા ભોગૌઘં ચિરમિહ તતોઽપાસ્તવૃજિનો
વરં વિષ્ણોઃ સ્થાનં વ્રજતિ ખલુ વૈકુણ્ઠભુવનમ્ ॥

॥ ઇતિ શ્રી પરમહંસ સ્વામિ બ્રહ્માનન્દ વિરચિતં
શ્રી ગોવિન્દાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥