Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

মহাদেৱাষ্টকম – mahadeva ashtakam

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Bengali

Mahadeva Ashtakam in Bengali: ॥ মহাদেৱাষ্টকম ॥ শিৱং শান্তং শুদ্ধং প্রকটমকলঙ্কং শ্রুতিনুতং মহেশানং শংভুং সকলসুরসংসেৱ্যচরণম | গিরীশং গৌরীশং ভৱভযহরং নিষ্কলমজং মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম || ১ || সদা সেৱ্যং ভক্তৈর্হৃদি ৱসন্তং গিরিশয- মুমাকান্তং ক্ষান্তং করঘৃতপিনাকং ভ্রমহরম | ত্রিনেত্রং পঞ্চাস্যং দশভুজমনন্তং শশিধরং মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম || ২ || চিতাভস্মালিপ্তং ভুজগমুকুটং ৱিশ্ৱসুখদং ধনাধ্যক্ষস্যাঙ্গং ত্রিপুরৱধকর্তারমনঘম | করোটীখট্ৱাঙ্গে হ্যুরসি চ […]

Scroll to top